Školní dokumenty, které škola pravidelně zveřejňuje

Na této stránce naleznete odkazy na nejdůležitější dokumenty, které škola vypracovává. Pokud Vám nejdou dokumenty typu PDF otevřít, stáhněte si zdarma produkt Adobe Reader.

Školní řád

Řád školního klubu

Výroční zprávy: 

Program proti šikaně

MPP (minimální preventivní program)

Hodnocení minimálního preventivního programu

Dokumenty ze školské rady

Prázdniny a časy zvonění

Aktuální jídelníček (naleznete pod číslem 4754)

Řád školní družiny

Režim školní družiny

Úplata za zájmové vdělávání