Škola podporující zdraví

Naše škola získala titul "Škola podporující zdraví". Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO), do kterého se zapojila i Česká republika.

Proč jsme vstoupili do projektu Škola podporující zdraví? Protože nám její program poskytne komplexní základ pro podporu zdraví a všeobecnou primární prevenci rizikového chování ve škole a nastaví prostředí, které je odrazovým můstkem pro další programy, cíleně zaměřené na rizikové faktory životního stylu a specifickou prevenci. Protože se jedná o dlouhodobý a ověřený program Světové zdravotnické organizace (WHO), který se realizuje ve školách všech světadílů.

Motto: Zdraví není jen činnost a souhra jednotlivých lidských orgánů. Je to i soužití lidí a souhvězdí mnoha humánních individuálních a sociálních hodnot, jako je důstojnost, svoboda, spravedlnost a důvěryhodnost. Rozhodující pro zdraví lidí v 21. století bude nejen „zásoba“ vzdělanosti nakumulované předchozími generacemi, ale také stav žité morálky, vzájemné důvěry a sociability nás všech. Pokud by lidé žili v nezdravých vztazích a v nezdravé společnosti, pak žádné pilulky, injekce ani operace jim zdraví nezajistí. (Holčík, 2004)

Pilíře a zásady programu Škola podporující zdraví (Zdroj: návrh SZÚ 2015 podle publikace Program podpory zdraví ve škole).

Podrobnější informace získáte na webových stránkách http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi. Škola, která projeví zájem o vstup do sítě projde určitým procesem přípravy. V rámci přípravy projektu podpory zdraví na naší škole proběhla analýza stavu školy, na jejímž základě je v současné době zpracováván Program podpory zdraví, jehož cílem je vytvářet a podporovat u dětí návyky a postoje k ochraně a upevnění fyzického i duševního zdraví. Do této přípravné fáze se zapojili i rodiče našich žáků.

Odkazy na zdravé stravování

www.facebook.com/zdrava.svacina

www.zdravasvacina.eu

Odkazy na správnou hygienu

http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b7d481a27a4e93b

Vzhledem k současné situaci Vám přinášíme několik návodů na dodržování hygienických pravidel, které by si měly Vaše děti osvojit a přijmout za své. O zásadách hygieny jsou děti poučovány pravidelně ve škole, důležitá je však i Vaše spolupráce.

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/plakat_myti_rukou.pdf

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b7d481a27a4e93b

https://www.youtube.com/watch?v=cXXhSMdVqTA&feature=youtu.be