Spolek rodičů a přátel rozdělovské školy

Rodičovské sdružení pracuje při naší škole od 1. 1. 1996. Později, na základě zákonných úprav bylo 1. 1. 2014 zapsáno ve spolkovém rejstříku jako spolek, přesněji zapsaný spolek. Tato změna se později projevila v nutnosti spolek přejmenovat. Od 11. 8. 2016 jeho název zní Spolek rodičů a přátel rozdělovské školy. Došlo i na změny a úpravy stanov.

IČ: 629 78 586

Zástupci jednotlivých tříd se scházejí několikrát ročně, většinou před třídními schůzkami. Na účet Spolku přichází výtěžek ze společenského večera, peníze za sběr papíru a sponzorské příspěvky rodičů. Z těchto finančních prostředků rodiče přispívají na odměny - školy v přírodě, lyžařský kurz, akce Školní linky důvěry, závěr školního roku apod. Dále Sdružení rodičů přispívá na nákup školních pomůcek a především pracovních sešitů. Spolupráce s rodiči ve škole je velmi dobrá.

Platby SRPRŠ

Příspěvek na jedno dítě byl od šk. roku 2022/23 stanoven na 900,- Kč ročně. Platbu lze uskutečnit bezhotovostně na účet spolku u FIO BANKY. Číslo účtu je 2401876731/2010. Používate-li pro platbu příspěvku trvalý příkaz nebo šablonu, prosím změňte si na nové údaje.
Při platbě je důležité nezapomenout na variabilní symbol, který je každému žáku přidělen. Dále je vhodné do poznámky uvést jméno a příjmení žáka, třídu a účel. Prosíme neplést si s příspěvkem do třídního fondu, který se posílá na účet školy. (viz Financování školního roku).

Kontakt na hospodářku Spolku, paní Elen Božkovou je elen.bozkova@centrum.cz

Zahradní slavnost

Další důležitou tradiční akcí se stala Zahradní slavnost na školní zahradě a hřišti.
Obvyklý termín bývá čtvrtek v předposledním týdnu před koncem školního roku, od 17. hodin. Na programu je vystoupení žáků 9. tříd, další kulturní program dětí, přivítání budoucích prvňáčků a především slavnostní vyřazení žáků devátých tříd. Téměř rodinnou atmosféru vzájemného setkávání doplňuje donesené domácí občerstvení, slané i sladké, vše je vítáno. Zajištěno je i nealkoholické pití a grilované uzeniny.

Vyúčtování

Poslední dodané vyúčtování (formát PDF)