2. B

třídní učitelka Jitka Brožová

Vítám vás na stránkách třídy 2. B.

24.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS str. 50/2

           str. 51/4

M - G - str. 74

 

23.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 50/1 - zítra dokončíme stránku

              DÚ - učebnice str. 75/5 

M - PS - str. 44, 45

Rozcvičky - str.2 - celá, str. 3/6,8, str. 5/15

Domácí sešity a úkoly na víkend jsou u služby k vyzvednutí.

 

21.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 49 - celá

             str. 84/2

Písanka - str. 27 - 6 vět

              str. 44 - 4 věty

Písanky jsou připravené u služby.

M - str. 33 - celá

     str. 40 - celá

     str. 41/1 - 7

Prv - PS - str. 45

Opakovali jsme ČR, měsíce v roce, rodinu - napíšeme si příště krátké opakování.

 

17.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 48, 49/4, 5

M - str. 30/1, 3

      str. 73

Prv - PS str. 44 cv. 4

Dobrovolný DÚ z prvouky - vytvořit rodokmen

 

15.3.

ČJ - PS - str. 47 - celá

             str. 48 - cv. 1 jen levý sloupeček

Čítanka - str. 96, 97 - do příští středy

M - str. 27 celá

     str. 28/1 - 4

     str. 38 celá

     str. 39/3, 5, 6

PRV - PS - str. 44/1, 2, 3

Učebnice - str. 44

 

10.3.

Úkoly pro marody:

Marodi tentokrát moc nezameškali, protože včera jsme se neučili vůbec a dnes jen 2 hodiny.

ČJ - PS - str. 47/4

učebnice - str. 72 - cvičení projít ústně

DÚ - 72/2 - stačí na papír

M - G - str. 72/1, 2

Úkoly na víkend jsem výjemečně nedala :)

 

7.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 40/1, 2

             str. 46/2, 3

M - PS - str. 25/3, 7

             str. 35/1, 2, 3

PRV - PS - str. 43/3

učebnice - str. 43

 

 

3.3.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. str. 33 - 1. a 2. sloupeček

              str. 45, 46/1,2

Čtení - str. íě - báseŇ naučit zpaměti do středy

Na sloh ve čtvrtek si děti přinesou plyšové zvířátko, budeme ho popisovat.

M - PS - str. 23 - celá, 24

G - str. 71

PRV - učebnice str. 43, PS str. 43/1, 2

Sbíráme vyfouklá vajíčka :)

 

28.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 32, 38/1

Písanka - str. 15, str. 24

M - PS - str. 20/1 - 6

             str. 22, 23/ 1, 7

PRV - PS i učebnice - str. 42

 

16.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 31/ poslední sloupeček

             str. 36 - celá, 37/2. tabulka

Čítanka - str. 88, 89

              Otázky str. 88/1 a 89/2 celou větou do sešitu na čtení, kdo nemá, na papír.

Učebnice - opakování - do str. 67 (ústně)

M - PS - str. 16, 17/1,5

             str. 19/1

PRV - PS - str. 41

         učebnice - str. 41

 

14.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 30/ cv. d), e)

              str. 31/ cv. 3

Písanka - str. 8

M 2. díl - str. 14, 15/ 1, 2

PRV - PS - str. 40

         učebnice - str. 40

 

10.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - PS - str. 30/ cv. 1 a), b), c)

Učebnice - procvičovat cvičení na str. 64. Další kapitola je opakovací, takže mohou děti procvičovat i cvičení na dalších stránkách. Některá cvičení si mohou i napsat.

M(1.díl) - G - str. 87, 88

 

9.2.

ČJ - PS - str. 29 - celá, str. 35/11

Čtení - str. 82, 83 - vypracovat do sešitu na čtení otázky 1, 2 - celou větou

M - str. 11, 12, 13

PRV - PS - str. 39

        učebnice - str. 40 - přečíst

Úkoly na víkend jsem všem dětem poslala.

 

7.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - měkké souhlásky

PS - str. 28 cv. 1

Učebnice - ústně str. 62, 63

Písanka - str. 37 - zbytek vět

              str. 6 - dokončit stránku

              str. 7 - opsat slova s tvrdými slabikami

Děti mají stránky označené v písance.

M - PS - str. 9, 10/1,2,3,9

            str. 11/ 1,2,3

Slovní úlohy str.6/4 a str. 7/4 - vyřešit na papír (zápis, výpočet, odpověď)

PRV - hodiny: PS - str. 39/1,2

 

2.2.

Úkoly pro marody:

ČJ - procvičujeme tvrdé slabiky

PS - do str. 27

učebnice - ústně cvičení str. 58 - 60

M - PS 2. díl do str. 8

PRV - PS - dokončili jsme str. 38

Na příští hodinu prvouky si děti přinesou papírové hodiny, pokud je již nemají ve škole.

Přeji dětem brzké uzdravení a budu se na ně těšit ve škole :-)