Školní linka důvěry

Školní linka důvěry je klubem, který spolupracuje se školním metodikem prevence na organizování volnočasových aktivit dětí ve škole a částečně i v mateřské školce a družině. V klubu pracují děti ze 6. - 9. ročníku. Členové klubu se pravidelně setkávají každý týden. Kromě pořádání různých mimoškolních akcí, se starají o nástěnku klubu, která se nachází v 1. patře školy, zajišťují rozhlasová hlášení k jednotlivým akcím a jsou i na samotných akcích k dispozici. Pořádané akce jsou součástí celoškolního projektu a napomáhají zábavnou formou předcházet rizikovému chování dětí ve škole i mimo ní. Školní linka důvěry začala také vydávat školní časopis Dobersčák, kde děti ze Školní inky píší o akcích školy i o jednotlivých žácích a jejich úspěších i mimo školu. Všechny děti ze školy pak mají k dispozici schránku důvěry, do které mohou vkládat jejich připomínky, přání, stížnosti či podněty při podezření na výskyt problémového chování mezi spolužáky.

 

Schránka pro vaše vzkazy