Školní linka důvěry

Školní linka důvěry je klubem, který spolupracuje se školním metodikem prevence na organizování volnočasových aktivit dětí ve škole a částečně i v mateřské školce a družině. V klubu pracují děti ze 6. - 9. ročníku. Členové klubu se pravidelně setkávají každý týden. Kromě pořádání různých mimoškolních akcí, se starají o nástěnku klubu, která se nachází v 1. patře školy, zajišťují rozhlasová hlášení k jednotlivým akcím a jsou i na samotných akcích k dispozici. Pořádané akce jsou součástí celoškolního projektu a napomáhají zábavnou formou předcházet rizikovému chování dětí ve škole i mimo ní. Školní linka důvěry začala také vydávat školní časopis Dobersčák, kde děti ze Školní inky píší o akcích školy i o jednotlivých žácích a jejich úspěších i mimo školu. Všechny děti ze školy pak mají k dispozici schránku důvěry, do které mohou vkládat jejich připomínky, přání, stížnosti či podněty při podezření na výskyt problémového chování mezi spolužáky.

 

Schránka pro vaše vzkazy

Váš vzkaz je anonymní, pokud potřebujete pomoct, musíte se podepsat.