Školní linka důvěry

Školní linka důvěry je klubem, který spolupracuje se školním metodikem prevence na organizování volnočasových aktivit dětí ve škole a částečně i v mateřské školce a družině. V klubu obvykle pracují děti ze 6. - 9. ročníku a v případě různých akcí spolupracují i dobrovolníci. Kromě pořádání různých mimoškolních akcí, se starají o nástěnku klubu, která se nachází v 1. patře školy, zajišťují rozhlasová hlášení k jednotlivým akcím a jsou i na samotných akcích k dispozici. Pořádané akce jsou součástí celoškolního projektu a napomáhají zábavnou formou předcházet rizikovému chování dětí ve škole i mimo ní. Všechny děti ze školy pak mají k dispozici schránku důvěry, do které mohou vkládat jejich připomínky, přání, stížnosti či podněty při podezření na výskyt problémového chování mezi spolužáky.

Odkazy, které mohou pomoci

Stop šikaně! Nenechte si ubližovat ve škole ani na internetu | Rádio Junior (rozhlas.cz)

Schránka pro vaše vzkazy

Váš vzkaz je anonymní, pokud potřebujete pomoct, musíte se podepsat.