4. A

Třídní učitelka: Barbora Mikešová

Kontakt: barboramikesova@6zskladno.cz

 
UČIVO
 
TÝDEN 20.3. - 24.3.
 
ČESKÝ JAZYK: 
UČ: /
PS: str. 45 cv. 7, 8, str. 47 cv. 14, 15,16,17
+ práce a zápis do sešitu, pracovní list, diktát,
Probrané učivo:, slovesa - čas, slovní druhy, podmiňovací a rozkazovací způsob, mluvnické kategorie, životnost, vzory podstatných jmen, koncovky podstatných jmen
 
MATEMATIKA: 
UČ: /
PS: str. 42 cv. 1 a 2 
+ práce s interaktivní tabulí, zápis do sešitu + pracovní listy
Probrané učivo: písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem, slovní úlohy, rovnoběžky, rovnoběžníky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
KRTEK A KLADNO