4. A

Třídní učitelka: Barbora Mikešová

Kontakt: barboramikesova@6zskladno.cz

 
UČIVO
 
TÝDEN 28.11. - 4.12
 
ČESKÝ JAZYK: 
UČ: str. 37 cv. 12, str. 38 cv. 15
PS: str. 23 cv. 7, str. 24 cv. 8, 10, 11, 12, str. 25 cv. 14, 15a
Četba: str. 26-28
+ práce a zápis do sešitu
Probrané učivo:předpony, předložky, mluvnické kategorie, slohové cvičení - popis
 
MATEMATIKA: 
PS: str. 29, str. 30 cv. 3, 4 a 5, str. 31 cv. 6, str. 31 cv. 8 a 9 str. 32 cv. 11 a 13
UČ: str. 32 cv. 1 a 2, str. 33 cv. 4, str. 34 cv. 7 (první dva dloupečky)
+ práce a zápis do sešitu
Probrané učivo: pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UČIVO
 
TÝDEN 21.11. - 27.11
 
ČESKÝ JAZYK: 
UČ: str. 34 - úvodní text, str. 35 cv. 3, str. 37 cv. 10
PS: str. 20 cv. 11, str. 21 cv. 12 a 13, str. 22 cv. 1,2, str. 23 cv. 4,5,6
Četba: str. 24
+ práce a zápis do sešitu
Probrané učivo: slovesné tvary, teorie literatury, práce s textem, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmena, spisovná a nespisovná čeština, kořen slova
 
MATEMATIKA: 
PS: str.50 cv. 4, str. 51 cv. 5, 6,7 + str. 28 cv. 10, 17
UČ: str. 86 cv. 18, 12, 13
+ práce a zápis do sešitu
Probrané učivo: Přirozená čísla v oboru do 1 000 000  - číselná osa, zápis čísel, řády, porovnávání, zaokrouhlování, sudé a liché číslice
Geometrie: kruh a kružnice, průměr a poloměr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------