Informace o školní družině

Zápis do ŠD na rok 2021 – 2022

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny bude ke stažení: Rozhodnutí o přijetí školní družina

Z důvodu epidemiologické situace bude probíhat zápis na příští školní rok elektronicky.
Přihláška ke stažení: Přihláška do školní družiny
Přihlášky zasílejte od 1.6. – 15.6. 2021 na adresu hankacekalova@6zskladno.cz Přihláška může být ve formě prosté, ale dobře čitelné kopie (scan, fotografie).

Rozhodnutí o přijetí vám bude oznámeno emailem do konce června. Dále, pokud to bude možné, budete moci přijít osobně 1. 9. od 7,00 – 10,00 do budovy nové tělocvičny, kde také můžete vyplnit přihlášku. Zde bude možnost konzultace s vychovatelkami i pro již přihlášené děti.
Raději ale na tuto možnost nespoléhejte a zašlete v červnu přihlášku emailem. Družina může být již plně obsazena a nevíme, zda jak bude s ohledem na situaci s koronavirem situace po prázdninách ve školách vypadat. Další dny již nezapisujeme.
Docházka do ŠD začne 2. 9. 2021

Úplata za ŠD

Všichni zájemci o ŠD hradí celou částku 1500,- Kč, za celý školní rok.
Platby za přijaté děti posílejte v SRPNU na účet školy (ne dříve). Číslo účtu školy: 218 70 50 217 / 0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Čenský, 1.A, ŠD).
VS obdržíte od třídní učitelky společně k informacím o dalších platbách na školní rok. Variabilní symbol je číslo, které po přidělení zůstává vašemu dítěti po celou docházku do školy a je stejné pro všechny platby převáděné na účet školy.
Musíte napsat jméno, třídu a školní družinu.

Nová opatření ve školní družině

Z důvodu doporučení manuálu MŠMT se dočasně ruší provoz ranní družiny.
Také z důvodu nemožnosti zajistit homogenní skupiny v odpoledních hodinách, budou mít obě 4. třídy (4. A, 4. B) provoz ŠD pouze do 15.00 hod.
Doufáme, že tato opatření budou brzy změněna a škola se vrátí do běžného režimu.
Rozmístění dětí do jednotlivých oddělení viz. níže.

Telefon : 702016358

Provoz:

  ranní družina odpolední družina
pondělí 6:30 - 8:00 11:35 - 17:30
úterý    6:30 - 8:00 11:35 - 17:30
středa 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00

Paní vychovatelky:

ŠD1 – Hana Čekalová (vedoucí vychovatelka)
ŠD2 – Zuzana Krupičková
ŠD3 – Michaela Kadrlová
ŠD4 – Petra Chládková
ŠD5 – Jitka Brožová

Umístění ŠD:

ŠD1 – budova nové tělocvičny 2. A třída
ŠD2 – budova nové tělocvičny 2. B třída
ŠD3 – hlavní budova, učebna č. 9 1. A + 1. B třída
ŠD4 – hlavní budova, učebna č. 8 4. A + 4. B třída
ŠD5 – hlavní budova školy, učebna č. 18 3. A + 3. B třída

Využíváme prostory:

- vyhrazené učebny v budově školy
- zahradu
- hřiště
- tělocvičnu
- nedaleký les a dětské hřiště v lese

Budova školní družiny:

Budova školní družiny