Informace o školní družině

Rozmístění dětí do oddělení na rok 2023 – 2024

 

ŠD1 – Hana Čekalová 2.A, 4.B budova nové tělocvičny
ŠD2 – Zuzana Krupičková 2.B, 4.A budova nové tělocvičny
ŠD3 – Michaela Kadrlová 1.A  budova školy (zvonek č. ŠD3)
ŠD4 – Kamila Čunderlová 1.B budova školy (zvonek č. ŠD3)

ŠD5 – Petra Chládková 

                Jitka Brožová

3.A

3.B

budova školy (zvonek č. ŠD4 – 3.A)

budova školy (zvonek č. ŠD5 – 3.B)

 V 15.00 hod se všechna oddělení slučují na zvonek ŠD3

Výsledky zápisu do školní družiny: Výsledky zápisu

Zápis do ŠD pro budoucí první třídy 23/24 zápis23/24

Přihláška k zápisu přihláška zápis doc   přihláška zápis pdf

Informace konec školního roku 2022/2023 informace konec 22/23

 

Úplata za ŠD - pozor změna výše poplatku na 2000Kč

Všichni zájemci o ŠD hradí celou částku 2000,- Kč, za celý školní rok.
Platby za přijaté děti posílejte v SRPNU na účet školy (ne dříve). Číslo účtu školy: 218 70 50 217 / 0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Čenský, 1.A, ŠD).
VS obdržíte od třídní učitelky společně k informacím o dalších platbách na školní rok. Variabilní symbol je číslo, které po přidělení zůstává vašemu dítěti po celou docházku do školy a je stejné pro všechny platby převáděné na účet školy.

Telefon : 702016358

Provoz:

  ranní družina odpolední družina
pondělí 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
úterý    6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
středa 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00

Paní vychovatelky:

ŠD1 – Hana Čekalová (vedoucí vychovatelka)
ŠD2 – Zuzana Krupičková
ŠD3 – Michaela Kadrlová
ŠD4 – Kamila Čunderlová
ŠD5 – Jitka Brožová, Petra Chládková

Umístění ŠD:

ŠD1 – 
ŠD2 – 
ŠD3 – 
ŠD4 – 
ŠD5 – 

Využíváme prostory:

- vyhrazené učebny v budově školy
- zahradu
- hřiště
- tělocvičnu
- nedaleký les a dětské hřiště v lese

Budova školní družiny:

Budova školní družiny