Informace o školní družině

Organizace ŠD od 2. 9. 2022

Ranní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 4. tříd. Žáci 4. tříd mohou využít odpolední družinu do 17,00 hod.
Rozdělení žáků do jednotlivých družin
ŠD1 - 1.A budova nové tělocvičny
ŠD2 - 1.B budova nové tělocvičny
ŠD3 - 3.A, 3.B budova školy - zvonek ŠD3
ŠD4 - 4.A, 4.B budova školy - zvonek ŠD4 ( po 15,00 zvonek ŠD3)
ŠD5 - 2.A budova školy - zvonek ŠD3
2.B budova školy - zvonek ŠD5 ( po 15,00 zvonek ŠD3)

Úplata za ŠD

Všichni zájemci o ŠD hradí celou částku 1500,- Kč, za celý školní rok.
Platby za přijaté děti posílejte v SRPNU na účet školy (ne dříve). Číslo účtu školy: 218 70 50 217 / 0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Čenský, 1.A, ŠD).
VS obdržíte od třídní učitelky společně k informacím o dalších platbách na školní rok. Variabilní symbol je číslo, které po přidělení zůstává vašemu dítěti po celou docházku do školy a je stejné pro všechny platby převáděné na účet školy.

Telefon : 702016358

Provoz:

  ranní družina odpolední družina
pondělí 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
úterý    6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
středa 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00

Paní vychovatelky:

ŠD1 – Hana Čekalová (vedoucí vychovatelka)
ŠD2 – Zuzana Krupičková
ŠD3 – Michaela Kadrlová
ŠD4 – Petra Chládková
ŠD5 – Jitka Brožová, Kamila Čunderlová

Umístění ŠD:

ŠD1 – 
ŠD2 – 
ŠD3 – 
ŠD4 – 
ŠD5 – 

Využíváme prostory:

- vyhrazené učebny v budově školy
- zahradu
- hřiště
- tělocvičnu
- nedaleký les a dětské hřiště v lese

Budova školní družiny:

Budova školní družiny

Zápis do ŠD na rok 2022 – 2023

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny je ke stažení zde: Rozhodnutí o přijetí školní družina

Zápis na příští školní rok bude probíhat elektronicky.
Přihláška ke stažení: Přihláška do školní družiny
Přihlášky zasílejte od 23. 5. – 10.6. 2022 na adresu hankacekalova@6zskladno.cz Přihláška může být ve formě prosté, ale dobře čitelné kopie (scan, fotografie).

Rozhodnutí o přijetí vám bude oznámeno do konce června.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 7:00 do 10:00 hodin budou probíhat konzultace a dotazy v budově nové tělocvičny, kde můžete doplnit chybějící údaje k přihlášce a nahlásit datum nástupu do ŠD. Další dny již nezapisujeme.

Docházka do ŠD začne 2. 9. 2021

ŠD informace konec roku 2021 – 2022

Konec školního roku:
V den vysvědčení 30.6.2022 končí ŠD v 11,30. Jídelna je zavřená. Nahlaste svojí paní vychovatelce, zda budete mít tento den zájem o školní družinu a do kolika hodin.
Začátek školního roku 2022/2023:
V září provoz ŠD začíná 2.9. 2022. Ve čtvrtek 1.9. od 7.00 – 10.00 hod budou probíhat konzultace a dotazy v budově nové tělocvičny, kde ještě můžete doplnit chybějící údaje v přihlášce a nahlásit datum nástupu do ŠD.
Zápis do ŠD na příští rok:
Zápis na školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky a to od 23.5. do10.6. 2022. Přihláška je připravena ke stažení na stránkách školy. Žák je zapsán do ŠD na základě vyplněné přihlášky zaslané vedoucí vychovatelce na e-mail hankacekalova@6zskladno.cz
Placení poplatku za ŠD:
Bankovním převodem na účet školy. Platba musí být zaslána během měsíce srpna (ne dříve ani později). Poplatek na celý rok je 1500,- kč. Jiné částky zasílejte pouze po dohodě s vychovatelkou. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, celé jméno dítěte, třídu, označení ŠD a částku.