Informace o školní družině

Úprava od 30. 11. 2020

INFORMACE O ZMĚNÁCH - rozdělení dětí do oddělení.
Od 30.11. bude mít každá třída svoje samostatné oddělení školní družiny.
1.A - učebna č. 9 zvonek ŠD3
1.B - učebna č. 13 Mgr. M. Kadrlová. Při vyzvedávání volejte na tel. 775579889.
2.A, 2.B - zůstává stejné
3.A - učebna č. 27 Mgr. P. Chládková zvonek ŠD4
3.B - učebna č. 18 Mgr. J. Brožová zvonek ŠD5
4.A - učebna č. 17 Při vyzvedávání volejte na tel. 702016356
4.B - učebna č. 8 zvonek ŠD3

Vážení rodiče,
prosím zvažte délku pobytu vašich dětí v odpoledních hodinách ve školní družině. Situace je stále vážná a proto by měly děti pobývat ve ŠD po dobu nezbytně nutnou.

Zápis do ŠD na rok 2020 – 2021

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny je ke stažení: Rozhodnutí o přijetí školní družina

Z důvodu epidemiologické situace bude probíhat zápis na příští školní rok elektronicky.
Přihláška ke stažení: Přihláška do školní družiny
Přihlášky zasílejte od 1.6. – 15.6. 2020 na adresu hankacekalova@6zskladno.cz Přihláška může být ve formě prosté, ale dobře čitelné kopie (scan, fotografie).

Rozhodnutí o přijetí vám bude oznámeno emailem do konce června. Dále, pokud to bude možné, budete moci přijít osobně 1.9 od 7,00 – 10,00 do budovy nové tělocvičny, kde také můžete vyplnit přihlášku. Zde bude možnost konzultace s vychovatelkami i pro již přihlášené děti.
Raději ale na tuto možnost nespoléhejte a zašlete v červnu přihlášku emailem. Družina může být již plně obsazena a nevíme, zda jak bude s ohledem na situaci s koronavirem situace po prázdninách ve školách vypadat. Další dny již nezapisujeme.
Docházka do ŠD začne 2.9.

Úplata za ŠD

Z rozhodnutí ředitele školy je úplata za duben – červen v nulové výši. Částka 450,- Kč vám bude převedena do příštího školního roku. Rodiče, kterým bude přeplatek převeden na následující školní rok 2020/2021, budou tedy doplácet pouze 1050,- Kč.
Děti 1. tříd a noví účastníci družiny hradí celou částku 1500,- Kč, za celý školní rok.
Platby za přijaté děti posílejte v SRPNU na účet školy (ne dříve). Číslo účtu školy: 218 70 50 217 / 0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Čenský, 1.A, ŠD).
VS obdržíte od třídní učitelky společně k informacím o dalších platbách na školní rok. Variabilní symbol je číslo, které po přidělení zůstává vašemu dítěti po celou docházku do školy a je stejné pro všechny platby převáděné na účet školy.
Musíte napsat jméno, třídu a školní družinu.
Rodiče, kteří vědí, že jejich děti nebudou ŠD příští rok navštěvovat, zažádají o vrácení úplaty do konce května emailem na adresu hankacekalova@6zskladno.cz, s číslem účtu na který má být přeplatek vrácen, jménem dítěte a třídou.

Nová opatření ve školní družině

Z důvodu doporučení manuálu MŠMT se dočasně ruší provoz ranní družiny.
Také z důvodu nemožnosti zajistit homogenní skupiny v odpoledních hodinách, budou mít obě 4. třídy ( 4.A, 4.B ) provoz ŠD pouze do 15.00 hod.
Doufáme, že tato opatření budou brzy změněna a škola se vrátí do běžného režimu.
Rozmístění dětí do jednotlivých oddělení viz. níže.

Telefon : 702016358

Provoz:

  ranní družina odpolední družina
pondělí 6:30 - 8:45 11:35 - 17:30
úterý    6:30 - 8:45 11:35 - 17:30
středa 6:30 - 8:45 11:35 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:45 11:35 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:35 - 17:00

Paní vychovatelky:

ŠD1 – Hana Čekalová (vedoucí vychovatelka)
ŠD2 – Zuzana Krupičková
ŠD3 – Michaela Kadrlová
ŠD4 – Petra Chládková
ŠD5 – Jitka Brožová

Umístění ŠD:

ŠD1 – budova nové tělocvičny 2. A třída
ŠD2 – budova nové tělocvičny 2. B třída
ŠD3 – hlavní budova, učebna č. 9 1. A + 1. B třída
ŠD4 – hlavní budova, učebna č. 8 4. A + 4. B třída
ŠD5 – hlavní budova školy, učebna č. 18 3. A + 3. B třída

Využíváme prostory:

- vyhrazené učebny v budově školy
- zahradu
- hřiště
- tělocvičnu
- nedaleký les a dětské hřiště v lese

Budova školní družiny:

Budova školní družiny