5. B

třídní učitelka Ing. Petra Chládková

Organizace začátku školního roku 2022/2023

1.9.2022 - 7.55 - 8.40 hod 

2. a 5.9.2022 - do 11.35 hod

Od 6.9.2022 - výuka dle rozvrhu

Obědy od 2.9.2022