9. B

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám vás na webových stránkách třídy 9.B.  

Čeká vás poslední rok na základní škole. Doufám, že si společní chvíle co nejvíce užijeme,  čeká nás spousta práce a vás první nejdůležitější rozhodnutí o dalším studiu. Přeji vám hodně štěstí, dobré nálady a správnou volbu. Těším se na vás!

 


Organizace začátku školního roku 2022/2023

1.září - zahájení školního roku

           - 1.vyuč.hodina (rozdání ŽK a dokumentů)

           

2. a 5. září - třídnické hodiny, konec vyučování v 11:35 h.

od 6. září - výuka dle rozvrhu

 

Důležité!

  • Z důvodu rekonstrukce hlavního vchodu budovy školy bude vstup během měsíce září umožněn přes zahradu školy.
  • Ke vstupu lze využít obě branky - z ulice Jana Vaita (u jídelny), z ulice Tolstého (u doskočiště), oba vstupy budou otevřeny již od 7:15h.
  • Po vyučování budou žíci odcházet pouze brankou u jídelny. Rozvrh hodin 

DEN 1.  2.  3.  4.  5.

 6 .

 7. 8.  9.
PONDĚLÍ                   

-  

-
ÚTERÝ                 -  -    -
STŘEDA                - - - -
ČTVRTEK                  -  Tv Tv
PÁTEK                 - - -

 

 

 

Požadavky na sešity a pomůcky

Český jazyk pokračování v zavedených sešitech/ 2x 564, sešit na písemky
Matematika 1x 440 (školní sešit)
1x 420 (geometrie)
2x 540 (domácí sešit, písemky)
do každého sešitu pořídit lenoch (podložka)
Anglický jazyk pokračování v zavedených sešitech
Konverzace v anglickém jazyce 1x 544
Německý jazyk 2x 564 (nebo 1 slovníčkový sešit)
Ruský jazyk 1x 544, 1x 564 (nebo slovníčkový sešit)
Dějepis 1x 464, obrázek k moderním dějinám 20. století (kromě terorismu a propagace nacismu), nůžky, lepidlo, pastelky, barevná propiska, pravítko
Zeměpis 1x 440, obrázek k učivu zeměpisu,  nůžky, lepidlo, pastelky, barevná propiska, pravítko, lenoch
Fyzika pokračování v zavedených sešitech
Informatika pokračování v zavedených sešitech
Občanská výchova  pokračování v zavedených sešitech
Výtvarná výchova 30cm pravítko, tužka č. 1, HB tužka č. 6-8
Pracovní činnosti 1x 524
Výchova ke zdraví 1x 444
   
Každodenní potřeby blok, obyčejná tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko, barevná tužkaTřídní učitelka:    Mgr. Eva Hejcmanová   
Konzultace:   Žáci      Rodiče
 čtvrtek: 7:15 - 7:45    středa 15:30 - 16:00 

 Konzultace prosím po předchozí domluvě emailem.
 Email: evahejcmanova@6zskladno.cz

 

  PLATBY:

  • 900 Kč rodičovský příspěvek (na prac. sešity, dopravu, odměny, atd.)

             číslo účtu: 2401876731/2010

  • 700 Kč ve fondu akcí (dříve třídní fond) na hygienické potřeby a výtvarné pomůcky
    • aby byly peníze použity na hygienu a výtvarné pomůcky, je potřeba, aby bylo ve zprávě pro příjemce napsáno kromě jména a příjmení a třídy: H a Vv
    •  + peníze na třídní akce  (více sdělím na třídní schůzce)

             číslo účtu školy: 218 705 0217/ 0100
         

Obědy: 


AKCE:   

 16. 9. 2022 Cvičení CO - výuka do 12:25h. 


Plán prázdnin 2022/2023:

26.-27.10. podzimní prázdniny
23.12. - 2.1. vánoční prázdniny 
3.2. pololetní prázdniny  
20.2. - 24.2. jarní prázdniny 
6.4. velikonoční prázdniny 
30.6. vydání vysvědčení  
1.7. - 31.8. hlavní prázdniny