Vítejte na stránkách 3. A

Informace na březen:

Soutěž tříd ve sběru vyfouklých vajíček - do Velikonoční výstavky 29. 3.

Škola v přírodě (16. - 22. 5. 2023)

  • na číslo účtu školy:  218 705 0217/ 0100
  • záloha 3. 200,- Kč ...... do 31. 10. 2022
  • doplatek 1. 500,- Kč ..... do 31. 3. 2023 (částka zvýšena o 100,- Kč)

9. 3. Den řemesel

 

 

Domácí úkoly pro marody (na vyžádání rodičů):

do 17. 3.

ČJ: vyjmenovaná slova po L + psaní y/i + vyjmenovaná slova po M

učebnice: s. 41/ cv. 4 - napiš věty a doplň i/y (do D-sešitu, na papír)

PS2: s. 5/ celá, s. 6 - 7/ vše, s. 10 - 11/ vše, s. 13/ cv. 3, s. 14/ cv. 1

Čítanka: s. 112/ O. Sekora - Jak se kocourkovští starali o své hospodářství (do 22. 3.)

Písanka: s. 26, 27, 28

PL - Vyjmenovaná slova po L

M: Čísla 0 - 1000, sčítání a odčítání + jednotky hmotnosti a objemu

Učebnice 3: s. 70 - 77/ ústně

                    G: s. 121/ Rovinné útvary, s. 122/ Kreslení ve čtvercové síti

PS 2 (zelený): s. 15/ vše, s. 16/ vše, s. 17/ vše, vyjma cv. 3, s. 18/ vše, s. 19/ vš, s. 20/ cv. 6

  - Počítání pro volnou chvíli - s. 18/ cv. 4

PS 1 (oranžový): s. 47/ cv. 4, 5, 6, 7

R2 (3. r.): 

PL - 

Fólie se sloupečky příkladů 

 

AJ: Party Photos

učebnice:  s. 38 - 39

PS: s. 29/ cv. 5 + krátké odpovědi: Yes, I´m./No, I´m not. Yes, she is./ No, she isn´t.

       s. 31/ cv. 2, s. 32 - 33/ vše

 

PRV: Neživá příroda - vzduch, horniny a nerosty, 

učebnice: s. 37, 38

PS: s. 28/ celá strana, s. 29/ cv. 10

PL: Horniny a nerosty (nalepený v sešitě Prvouka)

---------------------------------------------

Platby na školní rok:

U všech plateb je nutné uvést:

a) variabilní symbol dítěte platný po celou dobu docházky do školy

b) účel platby (SR nebo FA + VV a HP)

c) jméno a příjmení dítěte, třída (3. A) 

1. Sdružení rodičů:

  •  Platba na příští rok navýšena na 900 Kč.
  •  Platba možná již od května 2022
  • Od loňského školního roku nové číslo účtu u FIO BANKY: 240 187 6731/2010

 


------------------------------------------------------------------------------