Informatika

Volitelný předmět informatika je na naší škole vyučován od páté třídy. V osmé třídě je částečně obsah začleněn v rámci pracovních činností. Ve čtvrté a deváté třídě je povinný pro všechny žáky.

Obsah předmětu:

 • ve všech ročnících je probírána základní teorie informací, hardwaruve všech ročnících práce s internetem (vyhledávání informací, e-mail)
 • souborové manažery
 • správa OS Windows
 • textové editory (MS Word)
 • tabulkové procesory (MS Excel)
 • tvorba www pomocí redakčních systémů
 • tvorba animací ==> kreslení, úprava obrázků (viz. tvorba žáků)
 • tvorba prezentací (MS PowerPoint)
 • základní úprava obrázků (IrfanView)

Pro třídy zaměřené na informatiku přibývá:

 • práce s Lego roboty
 • tvorba www pomocí HTML
 • tvorba WWW - úvod do Java Scriptu
 • tvorba WWW - úvod do PHP
 • tvorba, digitalizace, sřih a efekty filmu(videa)
 • operační systémy Android, Linux
 • cloudové služby
 • tvorba zvukových příběhů
 • úvod do Adobe Flash
 • tvorba videa
 • algoritmizace pomocí Scratch
 • tvorba diplomů, vizitek (MS Publisher)
 • pokročilá úprava obrázků (Gimp)

Výukové materiály pro stažení:


9. třída - informatici

učivo: JavaScript - výpis textu

prověrka: JavaScript - výpis textu

průběžně: 

8. třída - informatici

www: http://scratch.mit.edu/

učivo: Dokončení HTML

Pracovní činnosti: Digitální technologie, Office, Pololetní práce

prověrka: 

práce:

7. třída - informatici

práce:

učivo: Excel, vzorce, relativní, absolutní

prověrky: 

6. třída - informatici

učivo: Operační systémy

práce:

prověrka: