Domácí výuka

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k uzavření školy jme pro žáky připravili sadu dokumentů. Výuka podle těchto dokumentů bude probíhat v týdenních nebo dvoutýdenních cyklech. Dokumenty jsou průběžně doplňovány, proto prosíme o jejich pravidelnou kontrolu.
V adresářové struktuře vyberte příslušný týden a příslušnou třídu. V dané třídě jsou připraveny dokumenty pro výuku. Během daného týdne tyto dokumenty splňte (Zašlete zpět vypracované úkoly, pokud je požadováno.) Kontakty, kam zasílat případné úkoly, máte v dokumentu. Stejně tak v případě dotazů ohledně nejasností a konzultací, kontaktujte pouze vyučujícího z daného dokumentu. Pro komunikaci nepoužívejte obecnou školní adresu.
Pokud pro komunikaci s vyučujícím budete používat vlastní email, prosím vždy se podepište. V případě školních emailů je vidět, kdo jste. Doporučujeme používat školní email – Microsoft 365. Každý žák by měl tento email mít.

Návod na přihlášení do Microsoft 365 naleznete na této stránce s návody

Základní odkazy na výukové zdroje online naleznete na této stránce s výukovými zdroji

1. Vyučující zadává práci žákům většinou na 14 dní prostřednictvím webových stránek školy většinou  v pondělí.
2. Žáci zasílají vypracované úlohy emailem dle doporučení učitele. Posílejte vždy 1 souhrnný email za každý předmět.
3. Informujete se u mobilních operátorů o možnosti navýšení mobilních dat zdarma pro potřeby domácí výuky.
4. Pokud nemáte přístup k počítači, zajistěte si vytisknutí zadání od spolužáků nebo jiných osob, které mají přístup k počítači a tiskárně.
5. Důležité je učit se podle učebnic, které plně nahradí výuku prostřednictví webu a doplňovat pracovní sešity.
6. Pokud máte jakýkoli další přetrvávající problém, kontaktujte okamžitě třídního učitele nebo vyučujícího prostřednictvím emailu.
7. Nezapomínejte, že nejdůležitější je zdraví a proto nemůžeme zajišťovat osobní setkávání v budově školy. Vy, děti a také učitelé musí zůstat zdraví, aby mohli nadále zajišťovat podklady pro domácí výuku vašich dětí. Musíme se teď snažit společnými silami vašim dětem pomáhat. Pomoci vašemu dítěti můžete tím, že kontrolujete, jak se výuce věnuje.

Distanční vzdělávání a pomoc žákům s podpůrnými opatřeními

S ohledem na situaci s distančním vzděláváním bychom rádi vyšli vstříc žákům s podpůrnými opatřeními, kteří potřebují větší podporu při vzdělávání doma. Pokud se vám objeví problém, kdy potřebujete poradit, zkonzultovat formy vzdělávání, alternativní metody výuky, diferencovaný přístup pedagogů, je vám k dispozici naše školní poradenské pracoviště s těmito specialisty:

Mgr. Lenka Hanzlíková, výchovná poradkyně (zaměření na žáky 2.stupně ZŠ)
email: lenkahanzlikova@6zskladno.cz


Mgr. Renata Kučabová, speciální pedagog (zaměření na žáky 1.stupně ZŠ)
email: renatakucabova@6zskladno.cz


Ing. Dita Brabcová, školní metodička prevence
email: ditabrabcova@6zskladno.cz


Všichni tito pedagogové jsou ochotni se vám a vašim dětem věnovat podle potřeby, prostřednictvím emailu, skypové komunikace a podobně tak, aby složitá situace v souvislosti s uzavřením školy v době epidemie proběhla co nejlépe a vaše děti dostaly maximální podporu ze strany školy.

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,
nikdo z nás v současné chvíli netuší, jak se bude vyvíjet situace. Rádi bychom Vám v této době, která je nesmírně náročná pro Vás, Vaše děti i nás učitele, vyjádřili opravdu velký dík za podporu a pomoc při vzdělávání Vašich dětí - našich žáků. Víme, že to pro Vás může být velmi vyčerpávající. Věřte, že i pro nás to není jednoduché, ale rádi Vám pomůžeme, pokud to budete potřebovat. V těchto případech nás kontaktujte a věříme, že najdeme společné řešení.
Tou nejlepší zprávou je to, že Vaše děti opravdu zodpovědně posílají vypracované úkoly. Máme z jejich práce velkou radost a jsme na ně pyšní. I nám chybí každodenní kontakt s našimi žáky.....
Práce, které děti odešlou nemusí být nutně bez chyb. Pokud naše kapacita stačí, snažíme se na chyby upozornit a navést ke správnému řešení. Snažíme se odpovídat co nejrychleji, ale dotazů se může sejít větší množství, tak je musíme řešit postupně.
Přejeme Vám pevné nervy. Společně to zvládneme!
Pedagogové 6. ZŠ Kladno

Odkaz na výukové materiály

Výukové materiály