Školní kluby a volitelné předměty

Školní kluby pro školní rok 2023 - 2024 1. stupeň

Kroužek sportovních her se zaměřením na basketbal 2. a 3. třídy Pondělí 13:30 - 14:30 M. Modr, nová tělocvična
Kroužek sportovních her se zaměřením na basketbal 4. a 5. třídy Pondělí 14:30 - 15:30 M. Modr, nová tělocvična
Flétna pokročilí (5. třída) Čtvrtek 14:00 - 15:00 P. Tomešová, domeček
Taneční kroužek TK Admira od 2.10.

Pondělí 14:45 - 15:30 Platba zvlášť na pololetí 1500,- Kč!!! - stará tělocvična
Flétna začátečníci Úterý 14:00 - 15:00
P. Tomešová, domeček
Minivolejbal 1. - 2. třída Středa 13:00 - 14:00 V. Šťastná, nová tělocvična
Minivolejbal 3. - 4. třída Středa 14:00 - 15:00 V. Šťastná, nová tělocvična
Modelářský kroužek  Čtvrtek 14:00 - 16:00 p. V. Holeček- záštita Model KIT Kladno - učebna 16
Kroužek sportovních her se zaměřením na basketbal 2. a 3. třídy Pátek 13:30 - 14:30 J. Beran, nová tělocvična
Kroužek sportovních her se zaměřením na basketbal 4. a 5. třídy Pátek 14:30 - 15:30 J. Beran, nová tělocvična

Školní kluby pro školní rok 2023 - 2024 2. stupeň

Cvičení z matematiky 9.B Pondělí 6:45 - 7:45 Mgr. L. Hanzlíková, učebna 16
Cvičení z českého jazyka 9. A + B Pondělí 14:45 - 15:45 Mgr. V. Kruntorád, učebna 16
Doučování z ČJ pro žáky 6. A + 7. B Pondělí 14:00 - 15:00 Ing. J. Topinková, učebna 19
Ekologický Čtvrtek 9:35 - 9:55 Mgr. Martina Švorcová, číslo 20
Cvičení z matematiky 9. A Úterý 15:15 - 16:15 p. uč. Martin Modr, učebna 14
Cvičení z matematiky 8.A,B Pátek 13:45 - 14:45 p. uč. Martin Modr
Modelářský kroužek Čtvrtek 14:00 - 16:00 p. V. Holeček- záštita Model KIT Kladno - učebna 16

Volitelné a nepovinné předměty 2023/2024

1. třída
Flétna

2., 3., 4. třída
Pohybové hry

5. třída

Španělština

6. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie

7. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie, Druhý cizí jazyk, Španělština

8. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie, Druhý cizí jazyk

9. třída
Druhý cizí jazyk