Školní kluby a volitelné předměty

Školní kluby pro školní rok 2022 - 2023 1. stupeň

Kroužek sportovní hry se zaměřením na basketbal 2. a 3. tříd pondělí 14.30 - 15.30 hod.
pátek 13.30 – 14.30 hod.
p. uč. M. Modr
Mgr. R. Miška
Taneční kroužek TK Admira
- činnost zahájí od 5. 10. 2022
středa 14.00 – 14.45 hod. (nová tělocvična) Platba zvlášť na pololetí 1500,- Kč!!!
Kroužek sportovní hry se zaměřením na basketbal 4. třídy pondělí 13.30 - 14.30 hod.
pátek 14.30 – 15.30
p. uč. M. Modr
Mgr. R. Miška
Flétna pokročilí 4. tř. úterý 14.00 – 15.00 hod. (Domeček) Mgr. P. Tomešová
Modelářský kroužek (od 5. třídy) čtvrtek 14.00 – 16.00 (č. 16) p. V. Holeček- záštita Model KIT Kladno

Školní kluby pro školní rok 2022 - 2023 2. stupeň

Cvičení z matematiky 9.A pondělí 6.45 – 7.45 hod. (č. 16) Mgr. L. Hanzlíková
Cvičení z českého jazyka 9. A úterý 14.00 – 15.00 hod. (č. 19) Ing. Jana Topinková
Cvičení z českého jazyka 9. B pátek 6.45 – 7.45 (č. 30) Mgr. Eva Hejcmanová
Ekologický pondělí 9.35 – 9.55 hod. (č. 20) Mgr. Martina Švorcová
Cvičení z matematiky 9.B úterý 14.00 – 15.00 (č.14) p. uč. Martin Modr
Cvičení z matematiky 7.A,B pátek 13.30 – 14.30 (č. 14) p. uč. Martin Modr
Modelářský kroužek čtvrtek 14.00 – 16.00 (č. 16) p. V. Holeček- záštita Model KIT Kladno

Volitelné a nepovinné předměty 2022/2023

1. třída
Flétna

2., 3., 4. třída
Pohybové hry

6. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie

7. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie, Druhý cizí jazyk

8. třída
Přírodovědná praktika, Ekologie, Druhý cizí jazyk

9. třída
Druhý cizí jazyk