Školka

Leták logopedie

Leták logopedie

Vítejte na stránkách mateřské školy

Provozní doba
- MŠ je otevřena od 6:30 hodin-ranní příchod dětí je do 7:50 hodin
- polední vyzvedávání dětí od 12.00 do 12.30 z důvodu poledního klidu
- odpolední vyzvedávání dětí od 14:45 hodin do 15.50hodin, v 16.00 se MŠ uzavírá - prosíme o dodržení časového rozvrhu.

Akce
- 17.3. Hudební pásmo- p.Bílý - 9.00h v MŠ

-   6.4. Hudebně taneční program - p.Birmbaumová - "Kuchařka, co pekla pohádky" - v 9.00h v MŠ

-  11.5. Focení v MŠ - p.Runza - dopoledne v MŠ

-    1.6.  MDD - dopoledne v MŠ

-  14.6.  Hudebně taneční program - p.Birmbaumová - "Rozloučení se školním rokem" - dopoledne v MŠ

Informace k platbám v MŠ

Neinvestiční náklady (školné) pro školní rok  jsou 700,-Kč.
Stravné pro tento rok je:
Strávníci do 6 let: přesnídávka 10,-Kč
oběd 23,-Kč
svačina 10,-Kč
CELKEM : 43,-Kč

Strávníci nad 6 let: přesnídávka 11,-Kč
oběd 27,-Kč
svačina 11,-Kč
CELKEM : 49,- Kč

Postup k platbám a další informace vám zašle vedoucí školní jídelny MŠ.