Školka

PCR šetrné testování

Vážená zákonní zástupci,

Rada města Kladna na své schůzi dne 12.4.2021 rozhodla o realizaci zkušebního testování všech předškolních dětí v mateřských školách a všech žáků 1. stupně v základních školách formu PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021. Forma tohoto testování byla ověřena na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633 a Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vašatova 1438 v rámci provozu určených škol pro děti zaměstnanců složek IZS.
Jedná se o reakci na četné požadavky ze strany rodičovské veřejnosti na provádění testů šetrnou a přesnou metodou ze slin.
V případě mateřských škol Města proběhne zkušební testování přítomných dětí PCR testy v pátek 16. 4. a v pátek 23. 4. 2020. Z toho vyplývá, že v období 16. a 17. týdne nebudou již prováděny žádné antigenní testy (poslední antigenní testy proběhnou ve čtvrtek 15. 4. 2021).

Zároveň školu Magistrát města Kladna prosí o podání informace zákonným zástupcům o zajištění bezplatného testování dětí a žáků formu PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s. s tím, že v následujícím období po bezplatném zkušebním testování, budou mít rodiče možnost případného pokračování testování na přítomnost viru COVID-19 pomocí šetrných PCR testů, ovšem úhrada ze strany Města nebude již zajišťována. Cena za provedení jednoho PCR testu by měla být 150,- Kč včetně DPH. Fakturaci v následném období doporučuje firma prostřednictvím jednotlivých škol.

Pokud budete chtít nechat vaše dítě testovat těmito PCR testy, je nutné, abyste vyplnili souhlas s testováním. V pátek ráno je odevzdáte při příchodu do MŠ a otestujete své dítě pod vedením učitelek. Následně se již tedy příští týden nemusí testovat antigenním testem. Následující pátek bude situace probíhat stejně.

Návod testování ze slin

Instruktážní video

Souhlas s testováním

Informace od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 bude otevřena MŠ pouze pro děti předškolního věku.

Děti se musí podrobit antigennímu testu před pobytem v MŠ 2krát v týdnu, vždy v pondělí a čtvrtek ráno před vstupem dítěte do MŠ. Pokud je dítě do 90 dnů po onemocnění Covid, nemusí testy absolvovat, pokud předloží potvrzení od lékaře o tom, kdy onemocnění prodělalo a do kdy nemusí být testováno.

Rodiče po stěru počkají s dítětem 15 minut na výsledek testu před školkou nebo na zahradě školky, kde dítě musí mít pouze po dobu čekání s ostatními dětmi roušku a rodič zde zodpovídá za jeho bezpečnost. Ve školce již dítě roušku mít nemusí, ale pokud budete chtít, můžete jej rouškou do školky vybavit.

Abychom testování bez problémů zvládli, příchod dětí musí být nejdéle do 7.45h. Při příchodu zvoňte na hlavní vstup školky jako obvykle. Dejte prosím vědět do pátku 9. dubna na email vendulacermakova@6zskladno.cz, zda vaše dítě bude chodit do MŠ a jestli jen dopoledne nebo celý den. Tuto informaci potřebujeme vědět i pro zajištění služeb a stravy.

Výukové materiály pro školku

Výukové materiály

Leták logopedie

Leták logopedie

Vítejte na stránkách mateřské školy

Provozní doba
- MŠ je otevřena od 6:30 hodin-ranní příchod dětí je do 7:50 hodin
- polední vyzvedávání dětí od 12.00 do 12.30 z důvodu poledního klidu
- odpolední vyzvedávání dětí od 14:45 hodin do 15.50hodin, v 16.00 se MŠ uzavírá - prosíme o dodržení časového rozvrhu.

Předškolička
Vážení rodiče, budoucí žáci, seznámení se školou před zápisem bude probíhat v dubnu, jedná se o přípravu k zápisu, seznámení rodičů a dětí se školou. - Letos vzhledem k pandemické situaci pravděpodobně nebude.

Akce
s ohledem na situaci s Covid 19 neproběhnou žádné třídní schůzky a společná setkání (až do odvolání). Děkujeme za pochopení.

Informace k platbám v MŠ

Neinvestiční náklady (školné) pro školní rok 2020/2021 jsou 670,-Kč.
Stravné pro tento rok je:
Strávníci do 6 let: přesnídávka 10,-Kč
oběd 23,-Kč
svačina 10,-Kč
CELKEM : 43,-Kč

Strávníci nad 6 let: přesnídávka 11,-Kč
oběd 27,-Kč
svačina 11,-Kč
CELKEM : 49,- Kč

Postup k platbám a další informace vám zašle vedoucí školní jídelny MŠ.

Video z adventu

Na závěr školního roku jsme připravili pro všechny děti rozloučení se školním rokem a slavnostní vyřazení předškoláků s programem paní Birmbaumové

"HAVAJSKÁ ŠOU"  -  proběhne dne 8.6.2021 v úterý  -  dopoledne v MŠ.

 

Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci i v této nelehké době a přejeme všem dětem i rodičům pohodové a slunečné prázdniny .