Školka

Leták logopedie

Leták logopedie

Vítejte na stránkách mateřské školy

Provozní doba
- MŠ je otevřena od 6:30 hodin-ranní příchod dětí je do 7:50 hodin
- polední vyzvedávání dětí od 12.00 do 12.30 z důvodu poledního klidu
- odpolední vyzvedávání dětí od 14:45 hodin do 15.50hodin, v 16.00 se MŠ uzavírá - prosíme o dodržení časového rozvrhu.

Akce

-  Třídní schůzka pro rodiče všech dětí naší MŠ se koná v úterý13.9.2022 v15.30h 


-  15.3. Hudební pásmo- p.Bílý - 9.00h v MŠ

-  6.12. Hudebně taneční program - p.Birmbaumová - "Čert" -  9.00h v MŠ

-  25.1. p. Birmbaumová - "Bílá kočička" -9.00h v MŠ

-  22.3.  p.Birmbaumová - "Vítání jara- Vodník" - 9.00h-    1.6.  MDD - dopoledne v MŠ

-  20.6..  Hudebně taneční program - p.Birmbaumová - "Rozloučení se školním rokem" - odpoledne s rodiči v MŠ
-  projektové dny v MŠ

-  karneval, Den čarodějnic, Den dětí a další akce - průběžně plánujeme a termíny včas oznámíme.


Informace k platbám v MŠ

Neinvestiční náklady (školné) pro školní rok  jsou 750,-Kč.
Stravné pro tento rok je:
Strávníci do 6 let: přesnídávka 10,-Kč
oběd 25,-Kč
svačina 10,-Kč
CELKEM : 45,-Kč

Strávníci nad 6 let: přesnídávka 11,-Kč
oběd 28,-Kč
svačina 11,-Kč
CELKEM : 50,- Kč

Postup k platbám a další informace vám zašle vedoucí školní jídelny MŠ.