Ptačí zahrada 

Projekt Ptačí zahrada je dalším významným projektem, který je možno celý realizovat za podpory Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladno. Navazuje tak na další projekty realizované v minulosti, které pravidelně Odbor životního prostředí podporuje.

Během školního roku 21/22 se žáci třetích tříd a MŠ v rámci ekologie zapojili do dvou projektů sdružení Ornita, která se zabývá ochranou ptačích druhů. Jedním z nic byl program PTAČÍ BUDKY a druhý PTAČÍ KRMÍTKA.

Ornitologická stezka

V pondělí, 27.6. se sešlo 20 kreslířů a malířů návrhů pro budoucí naučné panely na prvním pracovním setkání, kde jim byly předány výtvarné potřeby a naučili se techniky kresby ptáků a dalších obrazů Ty budou sloužit jako objekty pro náš projekt. Přejeme našim malířům mnoho inspirace při jejich tvorbě a těšíme se na další setkání i s jejich prvními výtvory hned v září, na počátku nového školního roku.

Ptačí budky

Program "Výroba a vyvěšení ptačích budek" proběhl 18.1.2022 a je součástí v rámci dlouhodobého projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“. Umožnil našim malým přírodovědcům zapojit se do sledování výskytu ptactva na našich dvou školních zahradách a nadále se aktivně zapojit do programu jejich ochrany.
Žáci si vyzkoušeli vlastnoruční výrobu ptačí budky pod dohledem pracovníků Ornity a následně se zúčastnili vyvěšení budek na školní zahradě, které provedl zkušený ornitolog.
Bylo velmi potěšující sledovat, s jakým nadšení se žáci do projektu zapojili a co nového se za jeden den naučili. Pochvala a obdiv patří všem zúčastněným.

Ptačí krmítka ZŠ

Dne 27.1. 2022 se další žáci , tentokrát ze třídy 3.B, v rámci programu Ptačí zahrada, dozvěděli mnoho informací ptácích vyskytujících se na naší školní zahradě. Projekt umožnil našim malým přírodovědcům zapojit se do sledování výskytu ptactva na našich dvou školních zahradách a nadále se aktivně zapojit do programu jejich ochrany.
Krmítka si žáci samy vyrobily pod dohledem pracovníků Ornity a následně se zúčastnily vyvěšení krmítek na školní zahradě, které provedl zkušený ornitolog. Nyní tedy popřejme našim malým přírodovědcům mnoho krásných zážitků při pozorování ptáků v zimní zahradě školy.

Ptačí krmítka MŠ

Dne 25. 1. 2022 se děti naší MŠ zapojili do projekt sdružení Ornita, která se zabývá ochranou ptačích druhů. V rámci programu se děti dozvěděli mnoho informací ptácích vyskytujících se na naší školní zahradě. Projekt umožnil našim malým přírodovědcům zapojit se do sledování výskytu ptactva na našich dvou školních zahradách a nadále se aktivně zapojit do programu jejich ochrany.
Krmítka si děti samy vyrobily pod dohledem pracovníků Ornity a následně se zúčastnily vyvěšení budek na školní zahradě, které provedl zkušený ornitolog. Nyní tedy popřejme našim malým přírodovědcům mnoho krásných zážitků při pozorování ptáků v zimní zahradě školky.