Historie školy

Roku 1783

Benediktýni rozdělili poddaným půdu na západ od Kladna na základě parcelačního zákona a tím se započala psát historie obce Rozdělov. Místní omladina musela docházet do velmi vzdálené kladenské školy,na jejíž provoz museli přispívat i rozdělovští. A tak svitla myšlenka o vystavění školy vlastní. 19.5.1904 konečně c.k.zemská školní rada v Praze svolila k vyškolení obce rozdělovské.

Začátkem roku 1907

byl od řádu Benediktinů odkoupen pozemek v ceně 12 000 Kč. Se stavbou se započalo 13.5.1907 a práce se skončily 4.9.1908. V neděli 13. září 1908 byla školní budova slavnostně vysvěcena a předána svému účelu. Do tříd bylo zapsáno celkem 840 dětí. Škola byla postavena velmi moderně a stala se nejlepší školou v dalekém okolí. Nechyběla ani v tehdejší době nevídaná tělocvična. Ve sklepě byly pro žactvo zřízeny sprchové lázně.

Stavba školy

předběhla i stavbu kostela, a tak je pamatováno i na místnost pro oltář a konání bohoslužeb. Již r. 1909 škola svou velikostí nepostačila, bylo tedy přistaveno dalších 5 tříd. Celkové náklady na stavbu školy poté činily 200 151, 67 Kč. V této podobě se secesní budova nachází dodnes, jen její interiér by dávní průkopníci rozdělovského školství jen stěží poznali.