7. A

Obsah stránky se připravuje.

Informace ze dne 11. 3. 2021

  • učivo je nadále zadáváno na 14 dní - najdete v sekci domácí výuka, odevzdání jednotlivých úkolů si určuje každý vyučující sám
  • účast na online výuce je povinná, není-li dítě přítomno, je povinností rodiče absenci omluvit
  • dítě má povinnost se na hodinu připojit včas, pokud to nejde (technický problém), je slušností omluvit se
  • blíží se termín klasifikace za 3. čtvrteltí

 

!!!!!!!!! během online hodin se stále častěji objevují výmluvy typu - zrovna se mi to zaseklo, zrovna jsem byl na záchodě, zrovna jsem vás neslyšel....... Ne vždy jsou výmluvy pravdivé! Děti během hodiny výklad učitele nesledují a věnují se jiným věcem.  Často po vyvolání neví, na které straně v učebnici se pracuje, která věta se právě čte, která otázka.......  Začíná se bohužel také šířit  zvláštní "zábava" - píše-li učitel na tabuli, schválně to děti mažou nebo mu do toho kreslí..... Prosím, promluvte s nimi.

Většina dětí v hodinách pracuje stále velmi pěkně. Celkově se zlepšilo odevzdávání úkolů, až na pár výjimek. Pokud si vzopemenete na minulý školní rok, často téměř polovina třídy neměla odevzdání úkolů v pořádku. To je naštěstí minulostí a týká se nyní jen hrstky dětí.

 

Velikonoční prázdniny: 1. - 2. 4. 2021