Ekologická praktika Emilovna 2023


Ve dnech 5.června - 8.června 2023 se zúčastnili žáci 6. tříd Ekologických praktik Emilovna.
Emilovna se nachází v CHKO Křivoklátsko a areál je zcela ukryt mezi lesy. Žáci během celého týdne plnili mnoho
pestrých aktivit se společným tématem – poznání a ochrana přírody.
Praktika proběhla dle plánu. Celý program byl zajištěn ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu
města Kladna a Lesní správou Křivoklát a Lesnického parku Křivoklátsko. Celým programem žáky společně s pedagogy
provázely také dvě žákyně 8. ročníků. Ekologická praktika byla zaměřena na ekosystémy les, louka, rybník.
V úvodu praktik absolvovali program lesní pedagogiky s lesníkem, který je provedl po nejbližším okolí. Ukázal jim
pobytová znamení zvěře, ukryl v terénu paroží, které žáci hledali a určovali. Viděli i jelena, kterého vyplašili na pastvě.
V průběhu celého týdne pak žáci plnili zadané úkoly od učitelů, lovili hmyz na louce, určovali živočichy v nedalekém
rybníce, listy stromů, rostliny pomocí klíčů, atlasů. K celému programu využívali badatelský baťůžek. Zážitkem byl
například pro žáky při odchytu hmyzu roháč obecný, kterého mohli žáci při své badatelské práci důkladně prozkoumat.
Součástí programu byl i sport a pohyb v terénu. Každý večer byly zhodnoceny aktivity celého dne u ohně. Zazpívali si, jedna
z žákyň hrála na kytaru a naučila ostatní nové písničky k táboráku.
V průběhu praktik byly žákům zadány úkoly a pracovní listy k vodním a lučním ekosystémům, jejich společenstva
rostlin a živočichů. Po dva následující dny pak žáci s využitím klíčů, encyklopedií a pomůcek k pozorování ( lupy,
mikroskopy, klíče bezobratlých aj.) plnili jednotlivé úkoly a vypracovávali zadání.
Dále žáci absolvovali program připravený Lesní správou Křivoklát, který provedl děti přilehlým lesem a seznámil je
s prací lesníků, faunou a florou lesa.
V průběhu praktik pomocí entomologických klíčů, atlasů a sběrných lup určovali a popisovali nalezené zástupce
hmyzu a jejich larvy.Žáci se úspěšně zapojili do připraveného programu. Ekologický pobyt tak můžeme hodnotit jako velmi
vydařený.

Popis celých praktik: Ekologická praktika Emilovna 2023