Škola

Škola podporující zdraví

Naše škola je jednou z pouhých 13 základních škol středočeského kraje, která získala titul "Škola podporující zdraví". Tento program Světové zdravotnické organizace sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek mnoha vzájemně působících faktorů. Základní informace o tomto projektu můžete získat z videozáznamu semináře, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně. Tyto faktory se škola snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace a spolupráce, s důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví. Další informace o projetu naleznete na Státním zdravotním ústavu.

Jeden svět

Venkovní učebna je název našeho vzdělávacího programu. Zároveň vítejte na stránkách bývalé 6. Základní školy s více než staletou tradicí v oblasti vzdělávání žáků. O tradici a kvalitě vzdělávání především svědčí vysoká úspěšnost naších žáků při přijímání na střední školy. V přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018 se naši žáci umístili nad průměrem v ČR. V naší krásné historické budově školy a i v budově mateřské školky se o výuku dětí stará sbor pedagogů, kteří společně s dětmi svou kvalitní prací dovedli školu k zisku dvou významných ocenění. První z nich je titul „Škola udržitelného rozvoje“, který je oceněním za kvalitu vyučování, ale i dalších aktivit v rámci zásad ekologie a trvale udržitelného rozvoje Země. Nově škola získala titul Státního zdravotního ústavu ČR, pod záštitou WHO (světové zdravotnické organizace) „Škola podporující zdraví“.

Vašim dětem nabízíme:
Výuku v historické budově v klidné části Kladna.
Školu zaměřenou na zdraví s větším množstvím hodin tělesné výchovy.
Dvě počítačové učebny s 50 počítači.
Mobilní tabletovou učebnu s 25 tablety.
Dataprojektor nebo interaktivní tabuli v každé kmenové učebně.
Nabídku mimoškolních aktivit v rámci školních klubů.
Možnost využít elektronickou žákovskou knížku.
Objednávání obědů přes internet.
Od šesté třídy volitelné hodiny Přírodovědných praktik a Ekologických praktik.
Posílené dotace Angličtiny (výuka od 1. třídy), Tělesné a pohybové výchovy, Českého jazyka a Matematiky.
Výuka Anglického, Německého a Ruského jazyka.

Družina

Součástí školy je i školní družina, která má celkem čtyři oddělení a je ve velké míře využívána rodiči žáků prvního stupně.

Družina

Školka

Součástí školy je i mateřská škola, která se nachází nedaleko od školy. Díky jejímu umístění u lesa a možnosti využití zahrady je velmi vyhledávanou rodiči menších dětí.

Školka

Erasmus+

Erasmus+ Napsali o nás

Naše škola se zapojila do dvou projektů Erasmus+. Více informací o tomto projektu naleznete: Informace o projektu Erasmus+.
Třídím...