Tablety do škol

Tablety do škol od zřizovatele a školení učitelů z grantu

Díky štědrému příspěvku Magistrátu města Kladna se již teď žáci i učitelé těší na zpestření a zefektivnění výuky pomocí tabletů. Zakoupili jsme 25 tabletů, které budou k dispozici všem třídám naší školy. Díky mobilitě lze tablety použít v jakékoli hodině a kdekoli na škole. Nové technologie jsou použitelné díky pokrytí sítí wi-fi ve všech budovách školy. Wi-fi síť navázala na rychlou optickou síť instalovanou MMK v loňském školním roce a zároveň umožňuje používání vlastních žákovských zařízení pro výuku.
Aby bylo používání této techniky účelné a efektivní, zareagovala škola na výzvu MŠMT – Výzva 51 v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zapojila se do projektu s názvem Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů. Díky němu získá škola dalších 20 tabletů, na kterých se budou pedagogové po celý rok učit, jak správně didakticky využít tyto moderní technologie.