Biologie

Biologická olympiáda kategorie C a D

54. ročník BiO 2019/20 - Těžký život ve vodě


Kategorie C - žáci 8. a 9. tříd ZŠ

Kategorie D - žáci 6. a 7. tříd ZŠ

www.biologickaolympiada.cz

Postupová kola a termíny jejich konání

  kategorie A kategorie B kategorie C kategorie D
školní kola ---------- --------- do 7. 2. 2020 do 7. 2. 2020
okresní kola ---------- --------- 8. 4. 2019 21. 4. 2019
krajská kola ---------- ----------    
ústřední kolo ----------- ---------- --------- ---------

Doporučená literatura - Atlas stromů, rostlin, živočichů, klíče, encyklopedie

 

Seznam organizmů (formát PDF)

Studijní text (formát PDF) 

Vstupní úkoly (formát PDF)

Komiksy (formát PDF)

Studijní text komiks (formát PDF)