Biologie

Biologická olympiáda kategorie C a D

58. ročník BiO 2023/2024 - Lužní lesy
Kategorie C - žáci 8. a 9. tříd ZŠKategorie D - žáci 6. a 7. tříd ZŠwww.biologickaolympiada.cz

Postupová kola a termíny jejich konání

  kategorie A kategorie B kategorie C kategorie D
školní kola ---------- --------- do 9.2. 24 do 9.2.24
okresní kola ---------- ---------- 19.3. 22.4.
krajská kola ---------- ---------- 9.5. 23.5.
ústřední kolo ----------- ---------- --------- ---------

Doporučená literatura - Atlas stromů, rostlin, živočichů, klíče, encyklopedie

 

Seznam organismů 

Vstupní úkol

Studijní text