Biologie

Biologická olympiáda kategorie C a D

57. ročník BiO 2022/2023 - Bezlesí




Kategorie C - žáci 8. a 9. tříd ZŠ



Kategorie D - žáci 6. a 7. tříd ZŠ



www.biologickaolympiada.cz

Postupová kola a termíny jejich konání

  kategorie A kategorie B kategorie C kategorie D
školní kola ---------- --------- do 10.2. 23 do 10.2.23
okresní kola ---------- --------- 17.4.23 30.3.23
krajská kola ---------- ----------    
ústřední kolo ----------- ---------- --------- ---------

Doporučená literatura - Atlas stromů, rostlin, živočichů, klíče, encyklopedie

 

Seznam organizmů (formát PDF)

Studijní text (formát PDF) 

Vstupní úkoly 57_Vstupni_ukoly 2022-23.pdf - Disk Google