7. B

Vítáme Vás na webových stránkách třídy 7.B

Důležité informace: 
Organizace prvního týdne školního roku 2020/21:


Začínáme v středu 1. září - jedna hodina, od 2., 3. září třídnické práce, výuka do 11.35 hod. 

1.9., 6.9., 9.9. testování - netestovaní žáci musejí mít během vyučování chirurgickou roušku či respirátor

 

 

Třídní učitelka:    Mgr. Švorcová Martina   
Konzultace:   Žáci      Rodiče
 Po - 13.30 - 14.00    Středa přes Teams od 16. 00 - 16.30 hod. 

 

PŘEDMĚT Sešity VYUČUJÍCÍ
Český jazyk 544  2x, 564 1 x  Mgr. Václav Kruntorád
Anglický jazyk 544  1x, slovníček i starý, Hof. 544 2x  - možno pokračovat Adriana Lokota, Mgr. V.Kruntorád, Ing. Mgr. I. Hofmannová
Anglický jazyk konverzace ------------------ -------------
Ruský jazyk 544 2x Mgr. Iva Nachtigalová
Německý jazyk 444 1x, 544 1x Mgr. Adriana Kropáčková
Matematika 440 2x, pravítka, kružítko, úhloměr, tužka č.2,3, ořezávátko, guma Ing.Barbora Bláhová
Dějepis 544 1x  Mgr. Václav Kruntorád
Zeměpis 440 1x  Mgr. Martina Švorcová
Přírodopis 440 1x Mgr. Martina Švorcová
Chemie Ch  ------------------
Ekologie desky již máme, euroobaly  Mgr. Martina Švorcová
Fyzika Velký, kostičkovaný sešit  Ing.Barbora Bláhová
Pracovní činnosti 524 - 1x, pastelky, červená propiska, lepidlo, nůžky, pravítko  PaedDr. Jarmila Greňová
Informační technologie IT  Mgr. Karel Albrecht
Výchova ke zdraví ----------------------- ----------------------------
Tělesná výchova Tv - cvičební úbor - tenisky na ven, mikina  Mgr. Radek Miška, Mgr. Marie Bártová
Výtvarná výchova Vv Mgr. I. Hofmannová
Občanská výchova 524 1x Mgr. Eva Hejcmanová
Hudební výchova notový sešit - možno pokračovat, 524 1x Mgr. Václav Kruntorád

 

PLATBY:

  • 700 Kč - rodičovský příspěvek (na prac. sešity, dopravu, odměny, atd.)

             číslo účtu: 2401876731/2010

  • 500 Kč  - do zprávy pro příjemce napsat na hygienické potřeby a výtvarné pomůcky

             číslo účtu školy: 218 705 0217/ 0100

        

 
AKCE:   

 Cvičení CO -  10. 9. - výuka do 12.25 hod.


Plán prázdnin 2021/2022:

27.-29.10. - Podzimní prázdniny (st, pá) 
23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny (od čt, do ne) 
4.2. - Pololetní prázdniny (pá) 
14.2. - 20.2. - Jarní prázdniny (od po, do pá) 
14.4. - Velikonoční prázdniny (čt) 
30.6. - Vydání vysvědčení (čt) 
1.7. - 31.8. - Hlavní prázdniny