6. B

Vítáme Vás na webových stránkách třídy 6.B

Důležité informace:1. Školní klub nebude fungovat, ani volnočasové aktivity organizované jinými subjekty pro naše žáky.
2. II. stupeň bude mít výuku vždy celý ročník, 6. B ve třídě č. 25 (fungování jazyků stejně, tělocvik - vycházky)
       

Rozpis online hodin v době distanční výuky:

Pondělí – M – 2. vyučovací hodina

           - Př/Z - 3. vyučovací hodina

Úterý - F - 1. vyučovací hodina

           – Čj – 2. vyučovací hodina

          - Aj – 5. vyučovací hodina

Středa -  M – 2. vyučovací hodina

Čtvrtek Čj – 1. vyučovací hodina

Pátek - Aj/D - 3. vyučovací hodina

 

Z online hodin, pokud se žák nezúčastní, musíte své děti emailem omluvit vyučujícímu popř. i na můj email omluvenku můžete zaslat!

Emaily vyučujících jsou zveřejněny na našich webových stránkách.


Organizace prvního týdne školního roku 2020/21:


Začínáme v úterý 1. září - jedna hodina, od 2., 3.,4. září třídnické práce, výuka do 11.35 hod.

Třídní učitelka:    Mgr. Švorcová Martina   
Konzultace:   Žáci      Rodiče
 Přes Teams při online výuce, chat, outlook   Čtvrtek přes Teams od 16. 00 hod. 

 

 

 

PŘEDMĚT Sešity VYUČUJÍCÍ
Český jazyk 564  2x  Mgr. Václav Kruntorád
Anglický jazyk 544  1x, slovníček i starý, Hof. 544 2x  Adriana Lokota, Mgr. V.Kruntorád, Ing. Mgr. I. Hofmannová
Anglický jazyk konverzace Ko Aj -------------
Ruský jazyk Rj -------------
Německý jazyk Nj -------------
Matematika 440 1x,420 1x, 540 2x,podložky - linky Ing.Barbora Bláhová
Dějepis 564 1x  Mgr. Václav Kruntorád
Zeměpis 440 1x  Mgr. Martina Švorcová
Přírodopis 440 1x Mgr. Martina Švorcová
Chemie Ch  ------------------
Ekologie desky již máme  Mgr. Martina Švorcová
Fyzika 445 1x, 540 1x, podložka s linkami  Ing.Barbora Bláhová
Pracovní činnosti 524x   PaedDr. Jarmila Greňová
Informační technologie IT  Mgr. Karel Albrecht
Výchova ke zdraví 564 1x Mgr. Renata Kučabová
Tělesná výchova Tv  Mgr. Radek Miška, Mgr. Marie Bártová
Výtvarná výchova Vv Mgr. I. Hofmannová
Občanská výchova 544 1x  PaedDr. Jarmila Greňová
Hudební výchova notový sešit, 544 1x  Ing. Jana Topinková