2. B

třídní učitelka Petra KINDLOVÁ

kontaktní email: petrakindlova@6zskladno.cz

konzultační hodiny po domluvě: pondělí 16:15 - 16:45 - online v Teamsech po předchozí domluvě

 

Násobení a dělení 4 - Pravda nebo lež (wordwall.net)

DĚLENÍ 5 - Pravda nebo lež (wordwall.net)

 

 

https://wordwall.net/cs/resource/12927177/t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD-odpadu

 

Další procvičování, pro změnu čeština:
https://wordwall.net/cs/resource/27409686/slovn%C3%AD-druhy-pro-moje-%C5%A1ikulky-ze-iv-c

https://wordwall.net/cs/resource/17188924/2-j%C4%8D-t%C5%99i%C4%8F-p%C5%99edlo%C5%BEky-a-spojky

https://wordwall.net/cs/resource/13972599/slovn%C3%AD-druhy2

https://wordwall.net/cs/resource/13525698/slovn%C3%AD-druhy

https://wordwall.net/cs/resource/6513428/slovn%C3%AD-druhy

https://wordwall.net/cs/resource/5714814/slovn%C3%AD-druhy
Procvičování násobilka:
https://wordwall.net/cs/resource/6169404/n%C3%A1soben%C3%AD-4

Násobení a dělení 4 (skolakov.eu)

Dobrý den, přidávám odkaz na naše procvičovací aktivity :) Děti to baví, tak ať mohou trénovat i doma.

Dělení 3 - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení 3 - Pravda nebo lež (wordwall.net)

3 - dělení - Najít shodu (wordwall.net)

Dělení 3 - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení 3 - Kvíz (wordwall.net)

Wordwall - procvičování

 

Úkoly pro nemocné děti:

22.4.2022

 

Ve dnech 19.-22.4.2022 bude probíhat Týden Země - vyučování bude končit celý týden v 11:35.

Veselé Velikonoce :)
 
13.4.2022
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.60 - 12/a,b
 • písanka
  • str.3 - dodělat
  • str.4 - celá
Matematika
 • učebnice
  • str.38 - celá
 • rozcvičky 2.díl
  • str.2 - 4, 5
  • str.3 - 6
  • str.4 - 12
 
12.4.2022
Český jazyk
 
Matematika
 • nalepte do sešitu  doplňte:
 • učebnice
  • str.37
 • na čtverečkovaném papíře zkus barevně znázornit příklady (tak jako jste dělali v učebnici)
  • 2·4
  • 3·5
  • 6·2
  • 3·8
  • 10·3
  • 4·6
  • 7·4
11.4.2022
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.54 - celá
Matematika
 • učebnice
  • str.33 - dodělat cv.5
  • str.34 - vybarvi smajlíky na sebehodnocení, kdo chce, udělá si sudoku
  • str.35 - celá
  • str.36 - celá
Dobrý den, omlouvám se všem rodičům i dětem, kteří hledají nové slíbené cvičení na procvičování k zítřejšímu diktátu - došlo k technické chybě a už od pátku není možné nové cvičení sdílet. Můžete uklidnit děti, že tím pádem se diktát v pondělí nekoná :)

Domácí úkoly pro chybějící děti:

8.4.2022
 
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.59 - cv. 10 c
  • str.56 - cv.2
 • sešit:
 
Matematika
 • učebnice
  • str.32 - dodělat
 
7.4.2022
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.59 - cv. 10 a,b
  • str.57-58 - snažte si po řádcích zapamatovat a zapsat
 • diktát (bez jakéhokoli vysvětlování či zdůrazňovaání. Jediné, co jsem dětem řekla, je měkké i ve slově švitoří, jinak už musí sami:))
  • Vrabci se stále hašteří. Strnadi jsou šikovní. Havrani mají černé peří. Kohouti chodí jako páni. Vrány krákají. Vlaštovky švitoří.
 
Matematika
 • učebnice
  • str.31 - dodělat
  • str.32 - cv.2
 • do sešitu napsat a spočítat:
  • 75+8=
  • 15+7=
  • 84-8=
  • 55-6=
  • 82-7=
  • 77+7=
  • 45+9=
  • 63-7=
  • 88+5=
  • 72-4=
 
6.4.2022
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.59 - cv. 8, 9
  • str.40- - cv.1, 2 
 • písanka
  • str.3 - P, p, Q, q, R, r
 
Matematika
 • učebnice
  • str.30 - dodělat
  • str.31 - cv.2 - červená pyramida
  • str.33 - cv.3, 4
 • sloupečky - 61
 
5.4.2022
Český jazyk
 • pracovní sešit
  • str.53 - celá
  • str. 56 - cv.1
  • str.59 - cv.6, 7
 • učebnice
  • str. 79 - cv.1 celé a 1.-8. jméno přepsat do sešitu a seřadit podle abecedy :)
 
Matematika
 • učebnice
  • str.29 - celá
  • str.30 - cv.1 a 2 - jen modrá ryba
 • sloupečky - do 60

Pro sešity si přijďte po předchozí domluvě - nechám vám je u služby.

 
4.4.2022
Matematika
 • učebnice - str. 28 - celá
 • sešit:
  • 26+8=
  • 56+7=
  • 33-7=
  • 55-6=
  • 39+9=
  • 39+4=
  • 44-8=
  • 22-8=
  • V úterý přišlo na výstavu 67 dětí. ve středu přišlo o 6 dětí více. Kolik dětí přišlo ve středu? (zápis, výpočet, odpověď)

Český jazyk

 • pracovní sešit
  • str.52 celá
 • wordwall - párové souhlásky ď/ť - slova s chybou zapiš do sešitu
 • písanka
  • str.51 - oprav chyby a přepiš
  • str.3 - 5 řádků
 
7.3.2022
 
Matematika

 

Český jazyk

 
1.3.2022

Domácí úkoly pro chybějící děti:

 
Český jazyk
 • pracovní sešit str.31, 32, 33, 37, 36
 • písanka - str.1 - 1.-13.řádek, str.14. - celá, str.15 - doplň a opiš a nauč se zpaměti básničku
 
Matematika
 • učebnice - do str.11, 12, 13
 • sloupečky - do 48

Pro sešity si přijďte po předchozí domluvě - nechám vám je u služby.

 
10.12.2021
 

Domácí úkoly pro chybějící děti

 • velká písanka - velké psací L, Z, malé z, velké S, na str.5 pak až po slabiku ji
 • M-do str.53
 • sloupečky do 6
 • v českém jazyce stále vyhledáváme samohlásky - kdekoli a procvičujeme na skolakov.eu - 2.třída - samohlásky
 
7.12.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - úterý:

Český jazyk

 • pracovní sešit - str.15 celá
 • velká písanka - str.37 celá
 • a čtěte - četli jsem všechny 3 básničky z následující dvojstránky:

Matematika

 • počítáme sloupečky příkladů na sčítání desítek - vymyslete libovolně
 • velká matematika - str.51
 • práce s pravítkem - trénink rýsování rovných čar podle pravítka (klidně ořezanou pastelkou, pokaždé jinou, ať je to veselé)
 

Domácí úkoly pro chybějící děti - pondělí:

Český jazyk

 

Matematika

 • do sešitu diktát - pište jen výsledky:
  • 20+30, 50+10, 70+30, 10+30, 40+40, 20+50, 10+10, 30-10
 • velká matematika - str.49, 50 - celé
 
3.12.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - pátek:

Český jazyk

 • učebnice str.48 - dodělat
  • cv.2 - do sešitu - samohlásky zakroužkovat barevně pastelkou
  • cv.5 - do sešitu - pastelkou rozdělit na slabiky a pod samohlásky namalovat kolečko - viz. učebnice
 • PS - str.14/6,7
 • a čtěte - cokoli :)

 

Matematika

 • malá matematika - str.14 - cv.34
 • velká matematika - str.47 - dodělat, 48 celá
 
 
2.12.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - čtvrtek:

Český jazyk

 • učebnice str.48 - cv.1 a žlutý rámeček pod
 • zápis do sešitu:

 • napište do sešitu jako diktát slova: úkol, pytel, strašidlo - pastelkou zakroužkujte samohlásky
 • malá písanka - str.19
 • a čtěte - cokoli :)

 

Matematika

 
 
1.12.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - středa:

Český jazyk

 • velká písanka - str.35 - cv. Přepiš názvy hor
 • učebnice str.47 - 1,2,3,4
 • a čtěte - cokoli :)

 

Matematika

 • psali jsme test  na závěr počítání s přechodem, děti jej budou psát po návratu do školy
 • učebnice str.41 - cv.4,5,6
 • učebnice str.42 -cv.4,5
 • učebnice str.45 - celá
 • malá matematika - str. 12/28
 
30.11.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - úterý:

Český jazyk

 • napište do sešitu jako diktát cv.8 ze str.44 v uč.
 • učebnice str.46 - 1,2,3
 • velká písanka str.34 - horní cvičení - seřadit (nadepsáním čísla) a ve správném pořadí přepsat
 • a čtěte - cokoli :)

 

Matematika

 • učebnice - str.40 - dodělat ostatní cvičení
 • učebnice str.41 - cv.1,2,3
 • do sešitu zkuste vyřešit slovní úlohu (zkuste nechat děti samotné napsat celé řešení):
  • Petr má v penále 9 pastelek. Janička má o 7 pastelek více než Petr. Kolik pastelek má Janička v penále?

Prvouka

 • povídejte si o povoláních - jaká děti znají, co ten či onen dělá
 
29.11.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - pondělí:

Český jazyk

 • napište do sešitu jako diktát: flétna, housle, klavír, buben, basa, kytara - dále napiš slovo k nim nadřazené a seřaď podle abecedy (nadepsáním čísel)
 • učebnice str.45 - celá
 • do sešitu rozdělte na slabiky slova: sněhobílá (sně-ho-bí-lá...), uvidíme, dokutálí (piště psace)
 • Online řešení úloh: Čtení s porozuměním (gramar.in)
 • a čtěte - cokoli :)

 

Matematika

 • učebnice - str.40 - jen tabulka sčítanců
 • učebnice str.42 - cv.1,2,3
 • do sešitu zkuste vyřešit slovní úlohu (zkuste nechat děti samotné napsat celé řešení):
  • Anežka zlobila, proto dostala od čerta 12 kousků uhlí. Dobrůtek dostala o 5 méně. Kolik dostala dobrůtek?
 
 
26.11.2021

Je nás tu čím dál méně :( Dávejte na sebe pozor a brzy se nám vraťte!

Domácí úkoly pro chybějící děti - pátek:

Český jazyk

 • učebnice - str.44 - cv.1 - ústně, cv.7 do sešitu
 • a čtěte - cokoli :) 

 

Matematika

 • učebnice - str.43 - celá
 • do sešitu zkuste vyřešit slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď):
  • Maminka má 12 hrnků. babička má o 4 hrnky méně. Kolik hrnků má babička?
  • Adam má 7 autíček. David má o 6 aut více. Kolik aut má David?
  • Maminka upekla 17 druhů vánočního cukroví. Teta upekla o 8 druhů méně. Kolik druhů cukroví teta upekla?
 
25.11.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti - čtvrtek:

Český jazyk

 • učebnice - str.31 - cv.6c - do sešitu napište jako diktát
 • učebnice - str.43 - cv.4 - ústně
 • učebnice str.44 - cv.6 - ústně a druhou básničku o hadovi se naučte zpaměti

 

Matematika

 • učebnice - str.39 - celá
 
24.11.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti za dnešek:

Český jazyk

 • učebnice - str.43 - cv.1 - do sešitu, 2-ústně, 3-první sloupeček ústně, 2.sl. písemně (větu opsat a za ní napsat další slova)

 

Matematika

 • učebnice - str.38 - celá
 • list - sloupeček 70
 • sudoku na str.44
 

Domácí úkoly pro chybějící děti za úterý 23.11.:

Český jazyk

Matematika

 • učebnice - str.83 - cv.:1,2,3
 • list - sloupeček 69
 
22.11.2021

Domácí úkoly pro chybějící děti:

Český jazyk

 • velká písanka - str.20 - určit zapsáním velkéhopísmena a věty opsat
 • učebnice - str.41 - ústně, cv.3 do sešitu - nakreslit a napsat - nechte dětiopravu přemýšlet samostatně

Matematika

 • učebnice - str.37 - celá
 • list - sloupeček 68
 
16.11.2021
Krásný dobrý den,
vzhledem k tomu, že je nás ve škole čím dál tím méně, budu vám sem zase psát úkoly, ať doma víte, co můžete udělat.
 
Český jazyk
 • velký PS - do str.13 hotovo vše, str.14 - cv.6, 10
 • učebnice - do str.40 - hotovo - poslední týden - str. 38-40
 • malá písanka - do str.16
 • velká (nová) písanka - str.19 - kdo nemáte, nevadí, dostanete až přijdete do školy, nebo se pro ni můžete zastavit u služby ve škole.
 • čtěte - cokoli :)
 
Matematika
 • do str.37
 • na list papíru udělejte cvičení 6 z učebnice ze str.82 (geometrie)

Děkuji za spolupráci a už se těším, až budeme všichni zpět v pořádku ve škole!