Vítejte na stránkách 2. A 

Informace na červen:

  • Sběr papíru - pátek 24. 6.

         školní klub (basket) končí v pátek 24. 6.

  • pondělí 27. 6. výlet Mirakulum (7, 15 - 16h), hrazeno z Fondu akcí
  • úterý    28. 6. - třídnické práce, konec v 11, 35h
  • středa  29. 6. - Doberskiáda, Sletiště - návrat kolem 11, 30 h
  • čtvrtek 30. 6. - Vysvědčení

Přeji všem krásné prázdniny!

 

Platby na příští školní rok:

U všech plateb je nutné uvést:

a) variabilní symbol dítěte platný po celou dobu docházky do školy

b) účel platby (SR nebo ŠD nebo FA + VV a HP)

c) jméno a příjmení dítěte, třída (3. A) 

1. Sdružení rodičů:

  •  Platba na příští rok navýšena na 900 Kč.
  •  Platba možná již od května 2022
  • Od loňského školního roku nové číslo účtu u FIO BANKY: 240 187 6731/2010

2. Školní družina:

 Částka na celý rok 1.500,- Kč se platí převodem na účet školy: 218 705 0217/0100

    a platbu je nutné provést během měsíce srpna.​

3. Fond akcí: 

  • platí se až v září, informace bude v Žákovské knížce:

 na číslo účtu školy:  218 705 0217/ 0100

 

 

3. 6. Lužná u Rakovníka.

 

Domácí úkoly pro marody (na vyžádání rodičů):