1. A

Vítejte na stránkách 1. A

konzultační hodiny (přes Teamsy) - čtvrtek 15, 30 - 16, 00 h
(po předchozí domluvě)


Informace na duben:

Důležité upozornění:
V pondělí 12.4. se k běžné výuce vrátí třídy 1. stupně 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.

V následujícím týdnu (19. - 23. 4.) pak třídy A budou mít opět týden distanční výuku.

Od 19. 4. - opět distanční (on-line) výuka:
On-line výuka přes Teamsy - učební skupiny budou stejné:

1. skupina: 7, 45 - 8, 35 h - děvčata (Alice Šmídová, Alice Loukotová, Katka, Emma , Mia)
2. skupina: 8, 45 - 9, 35 h - všichni kluci
3. skupina: 9, 45 - 10, 35h - děvčata (Anetka Kačírková, Anetka Jenčíková, Eliška Hanesová, Eliška Pelcová, Lucka , Štěpánka, Zuzka)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domácí úkoly pro marody (na vyžádání rodičů):

čtvrtek 15. 4.:
ČJ:
Čtení (bílé) - s. 26/ DI - DÍ, zakroužkuj pastelkou všechna DI, DÍ ve slovech i větách, pak čti
Písanka 2 - s. 2 - 3/ nácvik psacích tvarů š, Š - pouze první 2 řádky, tužkou
M:
Matematika 2 - s. 33/ cv. 4, 5, 6
+ s. 40/ Krychle - cv. 1, 2a)b), s. 41/ cv. 1, 3, 5
Rozcvičky 2 - s. 31/ cv. 65

pátek 16. 4.:
ČJ:
Čtení (bílé) - s. 26/ TI - TÍ, zakroužkuj pastelkou všechna TI, TÍ ve slovech i větách, pak čti
Písanka 2 - s. 3/ 3.- 6. řádek, obtahuj vše tužkou, pak napiš 1x tužkou, zbytek řádku dopiš perem,
                         7.- 8. řádek, větu obtáhni tužkou, napiš perem na řádek pod

Distanční výuka (19. - 23. 4.)
pondělí 19. 4.:
ČJ:
Čtení (bílé) - s. 26/ NI - NÍ, můžeš si zakroužkovat pastelkou všechna NI, NÍ ve slovech i větách, pak čti +
 PL - s. 75 (obrázek - budík) - pracuj podle zadání úkolů
Písanka 2 - s. 4 - 5/ nácvik psacích tvarů v, V - pouze první 4 řádky, tužkou +
 PL - Psací V, v
M:
Matematika 2 - s. 34/ celá strana
Rozcvičky 3 - s. 1/ cv. 1 - procvičuj čtení a psaní číslic do 10
Fólie - procvičuj +, - do 9/ 1 sloupeček
PL - s. 27/ Rybáři a rybky

úterý 20. 4.:
ČJ:
Čtení (bílé) - s. 27/ DĚ, můžeš si zakroužkovat pastelkou všechna DĚ ve slovech i větách, se slovy vymýšlej věty, věty přečti nahlas rodičům 
Písanka 2 - s. 5/ opis slov s v, V - zbylé 4 řádky, obtahuj a jednou napiš tužkou, zbytek řádku perem
M:
Matematika 2 - s. 35/ celá strana
Fólie - procvičuj +, - do 9/ další 2 sloupečky
PRV:
PL - Jarní rostliny, s. 55/ cv. 1, 2a) b)
PL - V sadu, s. 56/ zkoušet přečíst věty s obrázky, cv. 1, 2

Vyráběli jste na Velikonoce:

Beránka vymyslel a vyrobil - Ráďa Kříž ... a Ráďovy perníčky:

Košíček na vajíčka, kuřátko a výzdoba oken od Aleška a Kubíka:

Takto barvil vajíčka Tomášek:

Kropenatá slepička od Emičky:                                                    

   

 Velikonoční výzdoba pro babičku - od Lucky:                                                                                                                 

Velikonoční dekorace, přáníčko a pomlázka od Káti:

Malovaná vajíčka Anetky Jenčíkové:               ... Anetky Kačírkové:                  ...a Elišky Pelcové:

Velikonoční pozdrav od Basti:

...a také od Miušky: