Kontakt MŠ

odloučené pracoviště:
Kořenského 380, 27204 Kladno 4
provoz: 6,30 – 16,00 hod
telefon: 601 333 242
ředitelka školy:
Mgr. Ivana Bešťáková
e-mail: ivanabestakova@6zskladno.cz

vedoucí učitelka: Radmila Neumanová
e-mail: radmilaneumanova@6zskladno.cz 

vedoucí školní jídelny: Lenka Brožová
email: msjidelna@6zskladno.cz