Režim dne

Časy jsou volně pohyblivé, dodržují se intervaly na jídlo a ranní cvičení.

I.třída - Jahůdky

6:30 - 7:50 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti
7:50 - 8:55 řízené i spontánní činnosti ve skupinách, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami ,vítací kruh , pohybová aktivita, relaxační cvičení, hygiena
8:35 - 8:55 svačina
8:55 - 9:15 pokračování ve skupinových činnostech a řízené činnosti
9:30 - 11:30 pobyt venku
11:40 - 12:00 oběd
12:15 - 14:15 hygiena, odpolední odpočinek
14:15 - 14:45 hygiena, svačina
14:45 - 16:00 odpolední zájmové činnosti, individuální přístup , pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí

II. třída - Borůvky

6:30 - 7:50 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti
7:50 - 8:55
řízené i spontánní činnosti ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, vítací kruh, pohybová aktivita, relaxační cvičení
8:45 - 9:10 hygiena, svačina
9:10 - 9:40 pokračování ve skupinových i řízených výchovných činnostech
9:40 - 11:40 pobyt venku
12:00 - 12:20 oběd (starší děti)
12:20 - 14:15 hygiena, odpolední odpočinek
14:15 - 14:45 hygiena, svačina
14:45 - 16:00 odpolední zájmové činnosti, individuální přístup , pokračování didakticky cílených činností dle zájmu dětí