Charakteristika školky

Mateřská škola sídlí v rodinném domku a byla vybudovaná jako zařízení pro 2 třídy rodinného typu.

Součástí školy je lehárna, tělocvična, ředitelna, WC, umývárna, kuchyň, jídelna, šatny, prádelna, kotelna a zahrada.

Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, na mladší a předškolní děti, u kterých je pozornost zaměřena na přípravu pro dobrý vstup do ZŠ.

Vzájemná blízkost tříd umožňuje navštěvování se dětí, případně společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám a řízené činnosti.

Ve třídách je zajištěn pitný režim.

Umístění mateřské školy je polohově výhodné, mimo dosah hlavních komunikací. Nachází se ve velmi pěkném, klidném prostředí v těsné blízkosti lesa. Les a velká zahrada skýtá dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.Lesní cesty nás zavedou k nově vybudovanému dětskému areálu, na Sletiště a také ke cvičišti psů.

Školní zahrada má členitý terén a věnujeme jí velkou pozornost. V areálu zahrady jsou vzrostlé stromy a keře.
V roce 2009/2010 byla provedena rekonstrukce pískoviště a podařilo se instalovat několik herních prvků. V roce 2013/2014 došlo k rozsáhlé opravě pískoviště a na zahradu byly vsazeny další herní prvky. Byla zakoupena nová odrážedla pro děti. To vše díky sponzorským darům. V letech 2019 a 2020 proběhla výmalba všech prostor v MŠ, byly provedeny vnitřní obklady v dětské šatně a doplněn dětský nábytek i vybavení tříd. Díky sponzorskému daru rodičů byly nakoupeny nové herní prvky pro využití na školní zahradě.

V naší MŠ se již 15 let zabýváme poznáváním přírody, ekologickou výchovou. Naším cílem je naučit děti samostatně, aktivně myslet a jednat, získat zájem a kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sebe sama a umět vnímat přírodu všemi smysly.

Přínosem je malý kolektiv zaměstnanců mateřské školy. Tvořivý pedagogický sbor, který hledá stále něco nového, je ochoten se vzdělávat, zdokonalovat své zkušenosti a zkvalitňovat výchovně-vzdělávací práci. Vstřícný přístup provozních zaměstnanců a zájem rodičů pomáhá vytvářet dětem klidný a pohodový pobyt v mateřské škole.

Pravidelné aktivity v MŠ:

  • Divadelní představení
  • Hudební koncerty
  • Besídky 
  • Preventivní programy např. s hasiči, policií a zdravotní školou
  • Návštěva babiček a dědečků (Pečovatelský dům) 
  • Návštěvy výstav
  • Školní výlety 
  • Ekologicky zaměřené aktivity