Zájmové činnosti

Angličtina
- seznámení se s cizím jazykem hravou formou pomocí písniček, her a pohádek

Výtvarná školička
- seznámení s netradičními materiály
- výtvarná představivost, zručnost, rozvíjení estetického cítění, správné zacházení s výtvarným materiálem