Platby MŠ

Financování školního roku

Vážení rodiče,
s návštěvou mateřské školy se pojí také poplatky za stravné dětí a za provoz školy, které rodiče platí převodem na bankovní účet.
Dovolte, abychom Vás podrobně informovali o způsobu zasílání plateb za stravu a úplatu. Veškeré úhrady provádějte převodem na náš bankovní účet. Platby musí být uhrazeny nejpozději do 15. v daném měsíci.
Číslo účtu školy: 218 705 0217/ 0100
Variabilní symbol dítěte platný po celou dobu docházky do MŠ: variabilní symbol předá p. stravovací.
Do zprávy pro příjemce uvést vždy: jméno dítěte a účel platby (např. Anna Malá úplata, strava)

Prosíme, kdo platí úplatu i stravu, zasílat platbu dohromady po stanovení výše úhrady p. Brožovou.

Předškolák platící jen stravné uvede v textu jen jméno a strava.

Z velké části jsou v textu uvedeny chybné informace.
Není možné, abychom neustále dohledávali úhrady s chybnými nebo žádnými informacemi v textu na bankovním výpisu.

Pavla Jančurová
hospodářka školy
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberká 323
web: www.6zskladno.cz
e-mail: pavlajancurova@6zskladno.cz
telefon: | +420 312 263 087

V případě dotazů ohledně stravy, vyúčtování apod. se můžete obrátit na paní stravovací - Lenku Brožovou.
e-mail: msjidelna@6zskladno.cz

Jde o platby:

ŠKOLNÉ: 850,- Kč/ měsíc

STRAVNÉ: 45,- Kč strava na celý den/děti 3-6 let, 50,- Kč strava na celý den/děti nad 6 let