Historie školky

O historii mateřské školy se dozvídáme z kroniky, z vyprávění bývalých kolegyň, které zde pracovaly a také od obyvatel, kteří mateřskou školu pomáhali budovat. Mateřská škola byla zřízena v roce 1948/49 v rodinném domku jako neúčelové zařízení. Tato budova byla před rekonstrukcí využívána jako hostinec Šárka, který patřil pivovaru Krušovice. V průběhu let docházelo k mnoha změnám, k přestavbám a k přístavbě 2 místností v roce 1960. Díky péči obce, brigád občanů z Rozdělova a pracovního nasazení zaměstnanců školky se podařilo v MŠ vytvořit takové prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí.

V roce 1994 proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace, WC a umývárny. V roce 2001 byla provedena celková výměna osvětlení.

V roce 2013 MŠ prošla kompletní rekonstrukcí - dřevěná okna byla vyměněna za plastová, došlo k opravě střechy, budova byla zateplena a dostala novou fasádu. V průběhu posledních let došlo k výměně všech topných tělěs za nová, místnosti byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem ve třídách a v jídelně. Ve školním roce 2021/2022 dojde také na úpravu školní zahrady, zhotovení nového plotu směrem k lesu, výsadbu zeleně a doplnění nových herních prvků.