Akce

PTAČÍ KRMÍTKA

Dne 25. 1. 2022 se děti naší MŠ zapojili do projekt sdružení Ornita, která se zabývá ochranou ptačích druhů. V rámci programu se děti dozvěděli mnoho informací ptácích vyskytujících se na naší školní zahradě. Projekt umožnil našim malým přírodovědcům zapojit se do sledování výskytu ptactva na našich dvou školních zahradách a nadále se aktivně zapojit do programu jejich ochrany.
Krmítka si děti samy vyrobily pod dohledem pracovníků Ornity a následně se zúčastnily vyvěšení budek na školní zahradě, které provedl zkušený ornitolog. Nyní tedy popřejme našim malým přírodovědcům mnoho krásných zážitků při pozorování ptáků v zimní zahradě školky.

 

PODZIM

- Podzimní setkání s rodiči a dětmi - společné výtvarničení a zkouška kuchařského umění
- návštěva divadel v MŠ dle nabídky

ZIMA

- Mikulášská nadílka - ve spolupráci se ZŠ
- „Adventní čas“ - rozsvícení vánočního stromku
- společné posezení rodičů a dětí za poslechu vánočních koled a kulturního programu dětí
- návštěva babiček a dědečků v Pečovatelském domě - dle situace
- „Masopustní karneval“ - tance, hry, soutěže,masky

JARO

- „Probouzení jara“ - probouzení broučků
- „Den Země“ - ekologicky zaměřené aktivity, uvítání se s lesními skřítky, péče o les, spolupráce se ZŠ
- „Srdce pro maminku“ - oslava ke Dni matek

LÉTO

- „Den dětí“ - hry a soutěže, oslava Dne dětí
- „Zahradní slavnost“ - hry a soutěže - spolupráce s ZŠ
- výlet za zvířátky dle nabídky
- Rozloučení s předškoláky - vystoupení a šerpování předškoláků

Projekt „Zdravá škola“ – spolupráce s mateřskou školou

Beseda s rodiči předškoláků - listopad

- výběr základní školy + zápis (vyučující 1. a 2.roč.)
- školní zralost (dtto)
- řeč (vyučující z logopedických tříd)

Dny otevřených dveří v ZŠ - duben ( středa 15:00 - 15:45 hod)

- seznámení zájemců s prostředím školy
- pro děti pamětní medaile – vytvoří žáci 5.roč.

Akce předškoláků MŠ - celoročně

- účast vyučujících I.stupně

Využití malé školní tělocvičny - celoročně (dle rozvrhu hodin)

- vyučující MŠ