Zdravá školní jídelna

Jídelna získala certifikát, Zdravá školní jídelna. Tento certifikát nás opravňuje k užívání titulu „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“.
Jako zdravá školní jídelna jsme splnili 10 kritérií kvality, ve kterých jsou kladené vysoké nároky. Patří mezi ně např.:
- Dodržování pitného režimu během celého dne, kde je hlavním nápojem neslazená tekutina.
- Správná skladba jídelníčku, kde je dodržena různorodost potravin a správné množství jednotlivých potravin s ohledem k věku dítěte.
- Omezení používání dochucovadel. (U nás nepoužíváme dochucovadla žádná).
- Nepoužívání polotovarů vysokého stupně připravenosti k dokončení.
- Při nákupu potravin se řídit jejích složením.
- Mít pod kontrolou spotřebu soli a tu snižovat.
- a jiné

Další kritéria, recepty a více informací o projektu si můžete vyhledat na www projektu: www.zdravaskolnijidelna.cz
Další informace o stravě, o školním stravování, o současných potravinách, jaké potraviny jsou vhodné pro děti (ale i dospělé) a proč, a mnoho nových receptů najdete na: www.vimcojim.cz