O jídelně 2023/2024

Přihláška ke stravování:

Vážení rodiče, k přihlášení ke stravování je potřeba vyplnit přihlášku přihlášku (formát DOC)

Pro zaslání přeplatku na konci roku volejte 724 742 509 mezi 6. - 14. hodinou.

Výše stravného školní rok 2022/2023:

děti 7 – 10 let 33,- Kč
děti 11 – 14 let 35,- Kč
děti 15 let a více 37,- Kč


Platba buď hotově nebo převodem z účtu. Hotovostní platbu je nutné provést vždy od 20. v měsíci na měsíc následující u vedoucí školní jídelny na ZŠ Zd. Petříka, Kladno v době úředních hodin.
Při převodu z účtu zadejte trvalý příkaz nejlépe k 18. až 20. v měsíci, vzhledem k tomu, že systém na vybírání je aktivní od 20. v měsíci a je nutno počítat asi tak s třemi dny, než budou peníze převedeny. Číslo účtu pro převod peněz: 27-7169900217/0100, účet je veden u KB. Do poznámky nutno uvést stravné a jméno strávníka dále je nutno uvést variabilní symbol, který získáte od vedoucí školní jídelny.

Úřední hodiny:

Informace pro nové strávníky budou k dispozici od posledního týdne v srpnu v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Humrové po telefonické dohodě. Termín si můžete domluvit na mobilu 724 742 509.

Zálohové částky:

děti 7 – 10 let 470,- Kč
děti 11 – 14 let 510,- Kč
děti 15 let a více 550,- Kč

Vybírání obědů přes internet:

v pondělí do 8:15 lze vybrat na středu
v úterý do 8:15 lze vybrat na čtvrtek atd.
V případě, že nestihnete jídlo změnit, je možno tak učinit na mobil č. 724 742 509 u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů:

Odhlášky obědů lze provést i telefonicky na čísle 312 249 289 nebo 724 742 509 vždy nejpozději do 7.00 hodin ráno ještě na týž den.

Přihlašování obědů přes internet

V případě, že budete mít dostatek finančních prostředků /navýšený kredit/ na účtu pro výběr stravy, budete si moci jídlo objednávat přes internet na adrese http://www.strava.cz/istravne/. Číslo zařízení 4754.

Mobilní aplikace:

Tato služba je pro majitele telefonů a tabletů s operačním systémem Android. Aplikace umožní odhlašovat či přihlašovat stravu odkudkoli a kdykoli.