Knižní klub květen 2024

13. 05. 2024
6boilnpi5k_____kniha

Vážení rodiče a žáci,

předkládáme vám nabídku knižního klubu Albatros a Fragment. Pokud si z katalogu děti spolu s vámi vyberou některou knihu, prosím, vyplňte objednávku na zadní straně katalogu. Tu spolu s přesným obnosem peněz v nadepsané obálce děti přinesou a předají třídní učitelce do pátku 17. 5. 2024. Knihy přijdou do školy a budou dětem předány nebo si je po dohodě vyzvednou rodiče.