Knižní klub září 2023

01. 09. 2023
rb36z28s5y_____info

Vážení rodiče a žáci,
předkládáme vám nabídku knižního klubu Albatros a Fragment. Pokud si z katalogu děti spolu s vámi vyberou některou knihu, prosím, vyplňte objednávku na zadní straně katalogu. Tu spolu s přesným obnosem peněz v nadepsané obálce děti přinesou a předají třídní učitelce do pátku 15.9.2023.
Knihy přijdou do školy a budou dětem předány nebo si je po dohodě vyzvednou rodiče.