Týden Země - Ptačí říše

25. 04. 2022
e4n5c0d3rl_____red-robin-3743702_640

V týdnu po Velikonocích ve dnech 19.4. – 22.4. se na naší škole konal již tradičně Týden Země. Žáci a pedagogové školy v průběhu týdne realizovali celou řadou aktivit s tématy ochrany naší modré planety. Letošním hlavním tématem byla říše ptáků. Během jednotlivých projektových dnů žáci plnili různé úkoly, testy a bádáním se dozvěděli opět mnoho nového. Žáci napříč školou malovali podle skutečných vzorů druhy našich ptáků. V závěru týdne pak následovala soutěžní výstava velmi povedených výtvarných ztvárnění a každý z žáků školy měl tak možnost hlasovat a vybrat nejkrásnější z nich. Všem žákům i učitelům náleží velká pochvala a uznání za výkon, který se v množství nádherných prací jen těžko rozhodoval a bodoval.
Celý týden byl součástí projektu Ptačí zahrada ZŠ a MŠ, v jehož rámci se žáci celý rok snaží začít lépe chránit a poznat ptačí obyvatele našich zahrad a okolí školy. Celý projekt je významně podporován odborem životního prostředí Magistrátu města Kladno a organizací Ornita. Žáci se v rámci projektu seznámili se zákonitostmi pobytu ptáků v našem okolí a vyrobili ptačí budky a krmítka, které rozmístili na školních zahradách mateřské i základní školy. Již po prvních měsících se zdá, že se opravdu zvyšuje množství hnízdících ptáků.
Celá akce má návaznost na další aktivity školy v rámci projektu Škola udržitelného rozvoje.
A to není vše. V průběhu Týdne Země si učitelé společně se svými žáky také připomněli jeden z bodů projektu Zdravá škola, problematiku závislosti, především pak problém kouření. Učitelé dětem vysvětlovali, v čem je kouření nebezpečné, kdo je nejvíce ohroženou skupinou a proč. Děti pak společně vyhledávaly informace a různé statistické údaje, zhlédly též výuková videa vytvořená Státním zdravotním ústavem, který je garante Zdravé školy. Velmi zajímavá byla také videa vytvořená jejich staršími spolužáky z 8. tříd. Žáci 9. ročníků si vyzkoušeli roli učitelů a pro žáky prvního stupně si připravili různé zábavné úkoly, pomocí nichž jim zdůrazňovali, proč nikdy nezačít kouřit. Na závěr děti společně vytvářely osvětové plakátky a letáčky, které zdobí jejich třídy a také školní chodbu. Děti se do aktivit zapojily s nadšením a věříme, že je tato akce přesvědčila o škodlivosti závislostí na návykových látkách.