Informace k zahájení školního roku 2021 - 2022

25. 08. 2021
5s54xro465_____icko

Informace k zahájení školního roku

Výuka

1. září proběhne zahájení školního roku 2021/2022. Žáci mají výuku od 7.55 do 8.40 hodin. Tento den se žáci nemusí přezouvat a tento den školní jídelna nevaří.

1. ročník

Slavnostní zahájení školní docházky začne v 8.00 hodin ve školní jídelně – vstup z boční ulice brankou za jídelnou. S prvňáčkem smí do jídelny maximálně 2 osoby jako doprovod. Dospělé osoby mají po celou dobu pobytu ve školní jídelně nasazen respirátor.
Žáci 1. ročníku budou ve škole otestováni až 2.9.

Testování

Preventivní screeningové testování bude provedeno metodou antigenních testů, které bude stejné jako v loňském školním roce. Testování proběhne 1.9. (1. třídy 2.9.), 6.9. a 9.9. ve třídách.
Testování se nemusí zúčastnit ti žáci, kteří prokáží, že mají 14 dní a více po plném ukončeném očkování, nebo prodělali onemocnění Covid-19 a není tomu déle než 180 dní od prvního pozitivního testu, nebo doloží negativní výsledek provedeného testu v odběrovém místě, které není starší než 72 hodin v případě antigenního testu a 7 dní v případě PCR testu.

Roušky a respirátory

Ve společných prostorách jako jsou chodby, jídelny apod. jsou žáci povinni nosit roušky a pedagogové respirátory. Při výuce ve třídě tato povinnost není. Toto opatření je zatím platné do 10.9., kdy MŠMT vyhodnotí výsledky testování a podle toho provede úpravu přijatých opatření.