Poděkování

29. 06. 2021
msciuud0q8_____informace

Vážení žáci a rodiče,
letošní školní rok byl pro nás všechny velmi náročný a myslím, že nikdo z nás nečekal, že bude opravdu téměř celý poznamenaný epidemií.
Dovolte, abych vám všem jménem vedení a celého pedagogického sboru poděkovala, za váš přístup k distanční výuce, pochopení a podporu žáků i školy v průběhu celého školního roku.
Také našim žákům bych ráda vyjádřila obdiv, za to jak celý školní rok zvládli. Jen společnou snahou všech jsme docílili toho, že jej můžeme hodnotit jako úspěšný.
Přeji Vám hezké léto, pevné zdraví a pohodové setkání v novém školním roce.
Ivana Bešťáková