Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

07. 04. 2021
tupyrtcuxr_____informace

Vážení zákonní zástupci a naši milí žáci,
z MŠMT jsme obdrželi dne 7. 4. první informace k návratu části žáků do škol, které ovšem obsahují 13 dokumentů o celkovém rozsahu cca 70 stran s dalšími odkazy.
Protože jsme si vědomi, že potřebujete informace o návratu do škol mít co nejdříve a jste stejně jako my ve složité situaci, pokusíme se nastínit alespoň hlavní body fungování školy.
Další podrobné informace tedy budeme doplňovat postupně po projednání se všemi pedagogy školy nebo vám informace předají přímo třídní učitelé.

Co tedy již nyní víme:

Návrat některých žáků: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021, dle kterého bude výuka našich žáků 1. stupně organizována takto:
V pondělí 12. 4. se k běžné výuce vrátí třídy A 1. stupně – (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.). V následujícím týdnu pak třídy B (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B) a třídy A budou mít opět týden distanční výuku. O její formě budou žáky informovat jejich třídní učitelé. Následující týdny bude střídání opět pokračovat a to až do odvolání.

Antigenní testování:
Otázka metodiky a návodů testování je pro nás naprosto nová. Testy zatím škola neobdržela. Z nařízení vlády je zřejmé, že každý žák přicházející na výuku se musí podrobit antigennímu testu 2krát v týdnu, vždy v pondělí a čtvrtek ráno před vstupem dítěte do budovy školy. Pokud je dítě do 90 dnů po onemocnění Covid, nemusí testy absolvovat, pokud předloží potvrzení od lékaře o tom, kdy onemocnění prodělalo a do kdy nemusí být testováno.
Jak bude testování přímo vaší třídy probíhat vám sdělí váš třídní učitel společně s dalšími informacemi co nejdříve.

Informativní přehled testování - plakátek


Přijímací řízení:
Žáci a jejich zákonní zástupci, kteří budou skládat přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia najdou informace o přijímacím řízení v těchto dokumentech:

Další mimořádná opatření zde:

Přijímací řízení střední školy

Přijímací řízení dodatek

Provoz škol, osobní přítomnost žáků

Testování žáků ve škole

Ochranné prostředky dýchacích cest

Příznaky covid kontrola pro rodiče

ŠD pro žáky z rodin určených skupin profesí dle mimořádného opatření vlády má provoz od 7.30 do 16.00 hodin. Bližší informace podají třídní učitelé.

Pokud budou mít zákonní zástupci zájem o I.bod 014 z MO Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, předají tuto informaci vždy nejpozději do pátku do 14 hodin vašemu třídnímu učiteli.
Děkujeme Vám za vaši trpělivost a nabízenou pomoc, které si velmi vážíme. Škola a rodina je v tuto chvíli opravdu „na jedné lodi“.
Věříme, že společnými silami celou situaci zvládneme.