Základní škola a Mateřská škola

Kladno, Doberská 323

Volby do školské rady

Termín konání: 1.6. | 00:00 - 11:59
Místo konání:

Vážení rodiče,
v úterý 1. 6. 2021 se uskuteční volby do školské rady zákonných zástupců žáků, a to elektronickou formou. Podrobnější informace o způsobu hlasování budou zveřejněny později. Do školské rady kandidují:
1. Drhová Dita
2. Patáková Lucie
3. Mgr. Rývová Denisa