Podpora sportu

Sponzorské dary - komise pro vzdělávání MMK.
V minulém školním roce získala škola sponzorské dary pro dva projekty- činnost Sportovního klubu školy a Ekologického kroužku. Díky těmto darům škola zakoupila pro žáky především venkovní branky na malý fotbal a házenou o rozměrech 3 x 2 metry, díky kterým děti ze Sportovního klubu, během TV i školní družiny, mohou poznat lépe tyto sportovní hry. Větší prožitek ze sportování dělají i drobnosti jako brankářské rukavice. Škola nakoupila také plné míče, medicinbaly pro lepší rozvoj pohybových schopností. V uplynulých letech díky darům škola pořídila vybavení na netradiční pálkovací sportovní hry jako brannball, ve známější formě baseball.

Díky příspěvku na ekologický kroužek jsme mohli vybavit pomůckami a naučnou přírodovědnou literaturou kabinet nově vzniklé venkovní učebny na zahradě školy.