Přijetí ke školnímu vzdělávání

Kritéria pro zápis

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání jsou zde: Kritéria pro přijímání dětí.

Podání žádosti

Zápis se bude konat prezenčně ve škole s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí apod.)

Dokumenty k podání žádosti:

• Rodný list dítěte – pouze prostá neověřená kopie jako příloha žádosti
• Informace o odkladu z minulého školního roku - pouze prostá neověřená kopie jako příloha žádosti
• Doporučení poradenského pracoviště o stanovení případných podpůrných opatření aj. - pouze prostá neověřená kopie jako příloha žádosti
• Zápisový list stáhnete zde Zápisový lit PDF a zde Zápisový lits doc.
• Žádost o přijetí do školy stáhnete zde Žádost o přijetí PDF a zde Žádost o přijetí doc. Datum na žádosti nesmí být uveden mimo zápisové dny.