Odklad školní docházky

Pokud žádáte o odklad školní docházky vašeho dítěte, nepodáváte již žádost o přijetí.

Dokumenty k podání žádosti:

• Rodný list dítěte – pouze prostá neověřená kopie jako příloha žádosti
• Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete PDF - Odklad v PDF a DOC - Odklad v doc.
• Doporučení k odkladu z poradenského zařízení (PPP, SPC)
• Doporučení k odkladu od dětského lékaře nebo odborného lékaře

Informace k odkladu naleznete zde: Informace o odkladu.

Podání žádosti o OŠD

Podání je možné (tj. žádost o odklad povinné školní docházky) učinit osobně v termínu zápisu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí apod.)