Revitalizace svahu zahrady

Za laskavého přispění MMK proběhla v jarních měsících roku 2021 na zahradě naší školy akce ekologického kroužku – revitalizace svahu školní zahrady. Fotografie a další informace k projektu.