Šablony III

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Cíl projektu:
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školních asistentů pro ZŠ
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga ZŠ
• prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků základní školy v projektové výuce
• prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků mateřské školy
• prohloubit odpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
Obsah projektu:
Projekt je členěn na několik hlavních částí:
• projektové dny pro děti MŠ
• sdílení zkušeností pedagogů MŠ
• projektové dny pro žáky ZŠ
• práce školních asistentů ZŠ pro žáky ohrožené školním neúspěchem
• práce školního speciálního pedagoga ZŠ

Materiální zabezpečení:
Knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje
Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci ZŠ, ŠD a MŠ
Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků ZŠ , děti MŠ