Výzva 56

Žáci sedmého ročníku v posledních dnech kalendářního roku 2015 připravili vydání "Vánočních novin". Noviny byly vydány ve velkém formátu. Fotografie z celé akce můžete shlédnout níže. Podklady pro celkové vydání můžete nalézt zde: podklady, speciální vydání novin PLUS naleznete zde: noviny PLUS. Celá akce byla součástí čtenářských dílen v návaznosti na "Výzvu 56".Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum realizace: srpen - prosinec 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti našich žáků. Čtenářskou gramotnost budeme u žáků rozvíjet v českém jazyce. Podpořeni budou žáci 2. až 9. ročníků.

Obsah projektu:

Zavedení čtenářských dílen v každém ročníku jako prostředek zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Jednoduše řečeno budou nakoupeny knížky pro žáky všech věkových skupin podle jejich přání a tyto knížky budou žáci číst například během hodin českého jazyka.

Materiální zabezpečení: nové knihy do žákovské knihovny

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 2. až 9. ročníků