Výzva 57

OPVVK

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum realizace: září - prosinec 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj a podpora výuky dílen a cizích jazyků ve školských zařízeních.

Obsah projektu:

- Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

- Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.

- Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Materiální zabezpečení: výukové software k výuce angličtiny, vybavení žákovské dílny

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 4. až 9. ročníků