Zpracované DUMy

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:


4. ročník, vlastivěda, Místo, kde žijeme ČR, info@6zskladno.cz
4. ročník, informatika, Základy práce s PC, info@6zskladno.cz
7. ročník, fyzika, Mechanické vlastnosti tekutin a plynů, info@6zskladno.cz
5. ročník, vlastivěda, Historie naší vlasti, info@6zskladno.cz
4. ročník, ekologie, Ekosystém les, info@6zskladno.cz
4. ročník, ekologie, Obratlovci, info@6zskladno.cz
5. ročník, ekologie, Ekosystém zahrada, info@6zskladno.cz
7. ročník, přírodopis, Zoologie, info@6zskladno.cz
7. ročník, přírodopis, Botanika, info@6zskladno.cz
7. ročník, přírodopis, Savci, info@6zskladno.cz
1.-3. ročník, prvouka, Naše okolí info@6zskladno.cz
1.-3. ročník, prvouka, Lidé a čás info@6zskladno.cz
1.-3. ročník, prvouka, Rozmanitost přírody info@6zskladno.cz
8. ročník, fyzika, Energie, info@6zskladno.cz
9. ročník, Literatura, Za literárními památkami, info@6zskladno.cz
4. ročník, přírodověda, Příroda kolem nás, info@6zskladno.cz
1. - 2. ročník, matematika, Číselný obor 0-20, info@6zskladno.cz
1. - 2. ročník, matematika, Početní operace v číselném oboru 0-20, info@6zskladno.cz
1. - 2. ročník, matematika, Početní operace v číselném oboru 0-100, info@6zskladno.cz
8. ročník, Literatura, Můj domov a svět, info@6zskladno.cz
8. ročník, Literatura, Sen, láska a smrt, info@6zskladno.cz